1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7


Soru 1


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğretim Ku­rumu değildir?

Soru 2


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Yöneltme nedir?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Fırsat ve imkan eşitliği kapsamında yoksul ve başarılı öğrenciler için neler sağlanabilir?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında bulunan “Her Yerde Eğitim” kavramı ile anlatılmak istenen nedir?

Soru 6


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimden faydalanamaz?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satışına ……………. Yetkilidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

Soru 9


“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 10


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.” Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 12


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan “Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamaktadır?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimdir?

Soru 14


Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerden biri değildir?

Soru 15


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim değildir?


Testin Enleri

aydoğan
Doğru: 15
100 Puan
Osmanlı
Doğru: 15
100 Puan
benimadımmehm
Doğru: 15
100 Puan
Ayinhilali
Doğru: 15
100 Puan
dsencan
Doğru: 15
100 Puan