1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6Soru 1


Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla .......... ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilirse ifade doğru olur?

Soru 2


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.” ifadesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, ilköğretim kurumlarının kuruluş şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında bulunan “Her Yerde Eğitim” kavramı ile anlatılmak istenen nedir?

Soru 6


Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme esasları ....... düzenlenir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satışına …………… yetkilidir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

Soru 9


Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 10


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.” Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.”

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 12


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan “Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamaktadır?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimdir?

Soru 14


1739 Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerden biri değildir?

Paylaş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nesrin şahi
Doğru: 14
100 Puan
joybulut
Doğru: 14
100 Puan
karaca589
Doğru: 14
100 Puan
pınarc
Doğru: 14
100 Puan
emre tor
Doğru: 14
100 Puan