1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Din kültürü ve ahlak öğretimi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde zorunlu olarak yer alacağı vurgulanmıştır?

Soru 2


Türk milli eğitimi, sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır?

Soru 3


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen “Eğitim Kurumları, dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.”

Soru 4


“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?


Testin Enleri

erdoo
Doğru: 5
100 Puan
tugi
Doğru: 5
100 Puan
esmayılmaz
Doğru: 5
100 Puan
Osmaniye
Doğru: 5
100 Puan
Munir
Doğru: 5
100 Puan