1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9


Soru 1


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir?

Soru 2


I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak

II. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak

III. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamak

Verilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 3


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumlarından değildir?

Soru 4


I. Öğretmen

II. Uzman öğretmen

III. Başöğretmen

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır?

Soru 5


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 6


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter?

Soru 7


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne zaman yapılır?

Soru 8


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir?

Soru 9


I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.

III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 10


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


Testin Enleri

esmayılmaz
Doğru: 10
100 Puan
Munir
Doğru: 10
100 Puan
Ayinhilali
Doğru: 10
100 Puan
mülayim
Doğru: 10
100 Puan
respect75
Doğru: 10
100 Puan