1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı


Soru 1


I. Aday Öğretmen

II. Öğretmen

III. Başöğretmen

IV. Uzman öğretmen

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyerlerinden biri değildir?

Soru 2


1739 sayılı Millİ Eğitim Temel Kanunu’na göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?

Soru 3


“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer almaz?

Soru 5


Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, ...... ile kurulabilirler.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, ......... tespit edilir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

>

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Yaygın Eğitim"in kapsam veya amaçlarından biri değildir

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 10


Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar ......... belirlenir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, yukarıdaki boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, "Öğretmenlik Mesleği"ne ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıda verilen "İlköğretim kurumları"na ait bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 13


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’a göre, gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği aşağıda verilenlerden hangisi tarafından iptal edilir?

Soru 14


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, "Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği" ait verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 15


I- Sınıflandırma

II- Yöneltme

III- Kariyer

IV- Planlılık

V- Süreklilik

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Paylaş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tolunay
Doğru: 15
100 Puan
nuseren
Doğru: 15
100 Puan
mustafa ala
Doğru: 15
100 Puan
mehmet ozme
Doğru: 15
100 Puan
ali veli
Doğru: 15
100 Puan