1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı


Soru 1


1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyerlerinden değildir?

Soru 2


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir?

Soru 3


“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer almaz?

Soru 5


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir?

Soru 6


739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, ”Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, ………………….., öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri” bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Yaygın Eğitim" aşağıdakilerden hangidir?

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre 2014 yılında yapılan değişiklikle Aday Öğretmenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmemiştir?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre bakanlık eğitim ve araç gereçlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre yaygın eğitimin amacı örgün eğitimin yanında veya dışında aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 13


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, Okullarda kurulan Okul-Aile Birlikleri Millî Eğitimin hangi temel ilkesi çerçevesinde kurulmuştur?

Soru 15


I- Sınıflandırma

II- Yöneltme

III- Kariyer

IV- Planlılık

V- Süreklilik

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


Paylaş

Testin Enleri

Muhalmi
Doğru: 15
100 Puan
m.akol
Doğru: 15
100 Puan
kimi2007
Doğru: 15
100 Puan
Muratefe
Doğru: 15
100 Puan
mehmet6363
Doğru: 15
100 Puan