Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi

Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz.Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz. Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi online çöz

Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi Çöz

Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz. Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi çöz

Online Mondros Ateşkesi, İşgaller, Cemiyetler Testi Soruları çöz

Soru 1


Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki padişahtan hangisinin döneminde imzalanmıştır?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi'ni imzalamasında;

I. Müttefiklerinin savaştan çekilmiş olması,

II. Wilson Ilkeleri'ne güven duyulması,

III. Osmanlı ordusunun savaş gücünün kalmaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 3


I. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm savaş esirleri serbest bırakılacak.

II. Güvenlikleri tehdit altına girerse stratejik noktalar iti­laflar işgal edebilecek.

III. Bütün demiryolları itilaf Devletleri'nin denetimi altında olacak.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerinden hangilerinin öncelikle ulus içerisinde kurulabilecek bağı önlemeye yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 4


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. Maddesi'ne göre işgal tehdidi altına giren Vilayet-i Sitte içerisinde aşa­ğıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 5


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisini sürdürmekteydi?

Soru 6


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra istifa eden Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin yeri­ne aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Soru 7


Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller karşısında Osmanlı yönetimi tepkisiz kalınca Türk halkı işgallere karşı,

I. Kuva-i Milliye Birlikleri oluşturma,

II. Rusya ile ittifaka yönelme,

III. Direniş cemiyetleri kurma

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 8


Kuva-i Milliye ile ilgili olarak,

I. Düzensiz birliklerdir.

II. Kaynağı hilafet makamıdır.

III. Silahlı mücadele vermiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

Soru 9


İtilaf Devletleri'nin Mondros Mütarekesi'nden sonra Ermeni ve Rumları daha çok desteklemelerinin temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Milli Cemiyetler'in kuruluş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetler arasında yer almaz?

Soru 12


Kuva-i Milliye terimini ilk kez kullanan siyasi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. İzmir Redd-i ilhak

II. Trakya Paşaeli

III. Pontus Rum

Yukarıdakilerden hangilerinin Megalo idea fikrine karşı mücadele verdiği söylenebilir?

Soru 14


Milli Mücadele Dönemi'nde Erzurum Kongresi'nin toplanmasına büyük yardımları olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yayınlanan;

I. Amiral Bristol

II. Milne

III. General Harbourd

raporlarından hangilerinde Türklerin yararına maddeler yoktur?

Paylaş

Etiketler: