Soru

Müdafinin dosya inceleme ve örnek alma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilirkişi raporları müdafiden gizlenemez.

B) Kovuşturmanın başlaması ile kısıtlama kararı kendiliğinden kalkar.

C) Dosya inceleme yetkisi kısıtlanmasına rağmen, şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu işlemlerin tutanakları müdafiden gizlenemez.

D) Müdalinin dosya inceleme yetkisi, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ise soruşturma aşamasında c. savcısının, kovuşturma aşamasında hakimin kararıyla kısıtlanabilir.

E) Müdafii soruşturma ve kovuşturma aşamasında dosya içeriğini inceleyebilir ve örnek alabilir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Ceza Muhakemesi Hukuku Test

Online Soru: Müdafinin dosya inceleme ve örnek alma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Müdafinin dosya inceleme ve örnek alma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Müdafinin dosya inceleme ve örnek alma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?