2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı IISoru 1


Okul müdürü öğretmenler kurulu toplantısında okuldaki öğretim süreci ile ilgili açıklamalar yaparken bazı öğretmenlerin sınıf içi davranışlarını eleştirmiştir. Öğretmenler bu eleştiriyi okul müdürünün bir bildiği vardır diye değerlendirmişlerdir.

Öğretmenlerin okul müdürünün davranışlarını bu şekilde değerlendirmesi hangi güç alanı ile açıklanabilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün teknik yeterliliklerinden birisi değildir?

Soru 3


Liderliğin doğasını oluşturan etkileme, yöneltme fonksiyonunun hangi temel unsuruyla ilişkilidir?

Soru 4


Kamu kurumlarında görev alacak kişilerin hizmete girmeleri, atanmaları ve sınıflandırılmaları, eğitimleri, maaş dereceleri, denetimleri, terfileri, disiplin konuları, kamu hizmetinden ayrılmaları, sigortaları, emeklilikleri gibi konularla ilgilenen faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisinin işidir?

Soru 5


Fransızcadan dilimize girmiş olup “bir hizmet ya da kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü” olarak ifade edilen tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi statü hukukunun temel özelliklerinden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimine önem verilmesinin somut nedenlerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farklılıklara ilişkin akademik görüşlerden “redçilerin” görüşü değildir?

Soru 9


Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilen bu teknik tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini, daha derin bir biçimde problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

Sözü edilen bu öğretim teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Öğretimde, strateji, yöntem ve teknik seçimi aşağıdaki öğretim programının öğelerinden hangisinin içinde yer almaktadır?

Soru 11


İlköğretim 3. sınıfta okuyan Mehmet, matematik dersinde, zihinden toplama işlemini öğrenmiştir. Ertesi gün annesi, 4 ekmek, 3 şişe süt, bir gazete alması için Mehmet’i bakkala göndermiştir. Mehmet, bakkaldan söylenenleri aldıktan sonra bunların fiyatlarını zihninden toplamış, sonra bakkalın kendisine söylediği toplamla karşılaştırarak kontrol etmiş ve bakkal tarafından istenen miktarın doğru olduğunu görmüştür.

Mehmet’in yapmış olduğu bu işlem aşağıdaki öğretimle ilgili kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 12


Öğretmen, “öğrencilere nasıl bir sınıfta ders yapmak istersiniz?” sorusunu sorduktan sonra herkesin düşüncesini fazla düşünmeden ağzına geldiği gibi söylemesini isteyerek derse başlamıştır. Bu öğretmen aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmaktadır?

Soru 13


İlköğretim çağındaki çocuk, varlıkları, olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir halde kavrayamaz. O, genel olarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki öğretimle ilgili ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 14


Bu yaklaşımda öğretmen;

• Sınıf ortamında en çok söz söyleyen kişidir

• Kavram ve genellemeleri kendisi hazır olarak öğrenciye verir

• İstediği zaman öğrenciye soru sorar, istemediği zaman hiç sormaz

• Sınıfın mutlak hakimidir

Yukarıdaki örnekte özellikleri verilen öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme yaklaşım, strateji veya yöntemlerinden hangisini kullanıyor olabilir?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ali ihsan k
Doğru: 14
100 Puan
mustafa67
Doğru: 14
100 Puan
zeynep uğur
Doğru: 14
100 Puan
ibrahim çel
Doğru: 14
100 Puan
emoji123
Doğru: 14
100 Puan