T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 Soruları çöz

Soru 1


I. Wilson ilkeleri Cemiyeti

II. Kilikyalılar Cemiyeti

III. Milli Kongre Cemiyeti

IV. İngiliz Muhipler Cemiyeti

Yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin temel hedefleri arasında İngiliz ve Amerikan mandası altında yaşamak yoktur?

Soru 2


Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu'nun İtalya yerine Yunanistan'a verilmesi, Doğu Anadolu'da Ermenistan Devleti'nin kurulması kabul edilmiştir.

Bu kararlar,

I. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması,

II. Batı Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgal edilmesi,

III. Doğu Anadolu'da Müdataa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 3


Mondros Ateşkesi sonrasında Anlaşma Devletlerinin öncelikle haberleşme merkezlerini işgal etmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Türk halkının direniş örgütleri kurmasında etkisi olmamıştır?

Soru 5


İngiltere, I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir'in, Paris Konferansı'nda Yunanistan'a verilmesini sağlamıştır.

İngiltere'nin bu politika değişikliğinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 6


Anlaşma Devletleri Mondros Ateşkesi sonrası yaptıkları işgalleri, egemen oldukları topraklara uygarlık götürme propagandasıyla gerçekleştirmişlerdir.

Anlaşma Devletlerinin bu yolla aşağıdakilerden hangisini önlemek istedikleri ileri sürülebilir?

Soru 7


Mondros Ateşkes Anlaşması'nın,

I. Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir.

II. Bütün haberleşme istasyonları Anlaşma Devletlerinin denetimine verilecektir.

III. Anlaşma Devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir.

hükümlerinden hangileri, Wilson ilkelerinin, "Galip devletler, mağlup devletlerden toprak almayacaktır." kararına ters düşmemeye yöneliktir?

Soru 8


Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra azınlıkların kurdukları cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 9


Mondros Ateşkesi'nden sonraki süreçte gerek azınlıklar gerekse Türklerin kurduğu cemiyetler, mücadele ettikleri bölgelerde çoğunlukta olduklarını ispatlamaya çalışmışlardır.

Bu çabalar aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır?

Soru 10


Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkesi'nden sonra Sadrazamı Ahmet izzet Paşa'ya çektiği telgrafta, ateşkes hükümlerinin yanlış uygulanabileceğine dikkat çekerek ordunun terhis edilmemesini istemiştir.

Bu bilgilere dayanarak, Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğu savunulabilir?

Soru 11


I. işgal hareketlerinin yaygınlaşması

II. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması

III. Wilson ilkelerinin yayınlanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milli cemiyetlerin silahlı mücadele kararı almalarında doğrudan etkili olmuştur?

Soru 12


Anlaşma Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı topraklarında denetim kurmak için bir araç olarak görmüşlerdir.

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın,

I. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Anlaşma Devletlerine açılacak.

II. Anlaşma Devletleri ve Ermenilerin esirleri serbest bırakılacak.

III. Haberleşme araçları, Toros tünelleri ve demir yolları Anlaşma Devletlerinin denetimine verilecek.

maddelerinden hangilerinin, bu yargıyı doğruladığı ileri sürülebilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyecilerin hukuk devleti anlayışına aykırı hareket ettiklerinin bir göstergesidir?

Soru 14


İngiliz dışişleri bakanı Mondros Ateşkesi'nin ardından Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Osmanlı topraklarındaki Arap, Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıkların Türk egemenliğinden kurtarılacağını söylemiştir.

Buna göre İngiltere'nin, Mondros Ateşkesi sonrasında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir politika izlediği savunulabilir?

Paylaş

Etiketler: