T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 Soruları çöz

Soru 1


Amasya Genelgesi'nin, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." kararına aşağıdakilerden hangisinin gerekçe oluşturduğu söylenebilir?

Soru 2


irade-i Milliye Gazetesi

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

Anadolu Ajansı

Bu basın kuruluşlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Erzurum Kongresi'nin,

I. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

II. Manda ve himaye kabul edilemez.

III. Sömürü amacı taşımayan herhangi bir devletin teknik, sanayi ve ekonomik yardımı kabul edilebilir.

kararlarından hangileri, bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyeceğini gösterir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümetine bir tepki niteliği taşımaz?

Soru 5


I. İstanbul Hükumeti

II. Temsilciler Kurulu

III. Anlaşma Devletleri

Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli egemenliğe vurgu yapılmasına yukarıdakilerden hangileri tepki göstermiştir?

Soru 6


Erzurum Kongresi'nde alınan milli kararların aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 7


"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Amasya Genelgesi'nin bu kararı doğrultusunda gerçeklestirilmemiştir?

Soru 8


19 Mayıs 1919'da geniş yetkilerle Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, 7 - 8 Temmuz 1919 gecesi askerlik mesleğinden istifa etmesine rağmen Türk halkının kendisine olan desteğinde herhangi bir azalma olmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 9


Yeni Türk Devleti'nin hukuk düzenini oluşturan ilk temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Ankara - İstanbul ikiliğinin ortadan kalkmasını sağlamıştır?

Soru 11


TBMM'nin, Londra Konferansı'na katılmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

Soru 12


Antep, Adana, Maraş ve Urfa şehirlerinde ulusal cepheler kurulması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Paylaş

Etiketler: