Müdür Yardımcılığı Deneme 1

Müdür Yardımcılığı Deneme 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 1

Müdür Yardımcılığı Deneme 1

Müdür Yardımcılığı Deneme 1 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 1 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 1


Soru 1


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın “bilimsel danışma ve inceleme organı” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek” ortak görevi aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisinin sorumluluğundadır ?

Soru 3


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 4


I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

II. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmek

III. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Soru 5


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

Soru 6


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 7


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir?

Soru 8


I. Anayasa

II. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu

III.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu IV. Kalkınma Plan ve Programları

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıdakilerden hangilerinin doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir?

Soru 9


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “ilçe idare kurulu üyesi” değildir?

Soru 10


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valiler”, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir?


Paylaş

Testin Enleri

kimi2007
Doğru: 10
100 Puan
aydoğan
Doğru: 10
100 Puan
Miyo44
Doğru: 10
100 Puan
aksoyum
Doğru: 9
90 Puan
Sarukar
Doğru: 9
90 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri