Müdür Yardımcılığı Deneme 2

Müdür Yardımcılığı Deneme 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 2

Müdür Yardımcılığı Deneme 2

Müdür Yardımcılığı Deneme 2 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 2 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 2


Soru 1


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “kaymakamlar” aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?

Soru 2


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi” aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


“Bakanlıklarda - - -, diğer kamu idarelerinde - - -, il özel idarelerinde - - - ve belediyelerde - - - üst yöneticidir.”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre üst yöneticiler ile ilgili yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

Soru 6


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir?

Soru 9


I. Sendikalar ticaretle uğraşabilirler.

II.Sendikalar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemezler.

III.Sendikalar siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.

IV.Sendikalar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yasaklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 10


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması durumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli sayılır?


Paylaş

Testin Enleri

EymenUtku
Doğru: 10
100 Puan
imkbrehberi
Doğru: 10
100 Puan
aksoyum
Doğru: 9
90 Puan
Munir
Doğru: 9
90 Puan
Miyo44
Doğru: 9
90 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri