Müdür Yardımcılığı Deneme 3

Müdür Yardımcılığı Deneme 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 3

Müdür Yardımcılığı Deneme 3

Müdür Yardımcılığı Deneme 3 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 3 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 3


Soru 1


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikaların kuruluşu ile ilgili hazırlanan tüzük ve belgelerin birer örneğini valilik, aşağıdakilerden hangisine gönderir?

Soru 3


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye’de ikamet eden yabancıların, kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu hakkında dilekçe sahiplerine, en geç kaç gün içinde cevap verilir?

Soru 6


I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

II.Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar

III.Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayanlar

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen yukarıdaki dilekçelerden hangisi/hangileri incelenemezler?

Soru 7


“Yöneltme - - - başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için - - - devam eder.” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

Soru 8


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasındadır?

Soru 9


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden değildir?

Soru 10


I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

II.Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

III.İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

IV. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ile ilgili hükümlerdendir?


Paylaş

Testin Enleri

Siraç
Doğru: 10
100 Puan
Tezcan
Doğru: 10
100 Puan
Barış03
Doğru: 10
100 Puan
imkbrehberi
Doğru: 10
100 Puan
cihangir
Doğru: 9
90 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri