Müdür Yardımcılığı Deneme 4

Müdür Yardımcılığı Deneme 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 4

Müdür Yardımcılığı Deneme 4

Müdür Yardımcılığı Deneme 4 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 4 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 4


Soru 1


I. Aile yardımı ödeneği

II.Ölüm yardımı ödeneği

III. Eğitim, öğretim tazminatı

IV. Öğretim yılına hazırlık ödeneği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden hangileri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olmayıp özel kanunları hükümlerine tabidir?

Soru 9


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 10


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?


Paylaş

Testin Enleri

Siraç
Doğru: 10
100 Puan
kullanıcıadıy
Doğru: 10
100 Puan
EymenUtku
Doğru: 10
100 Puan
imkbrehberi
Doğru: 10
100 Puan
Munir
Doğru: 9
90 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri