Müdür Yardımcılığı Deneme 7

Müdür Yardımcılığı Deneme 7 sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 7

Müdür Yardımcılığı Deneme 7

Müdür Yardımcılığı Deneme 7 - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 7 soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 7


Soru 1


Stratejik planlama sürecinde kuruluşun var oluş nedeni öz bir biçimde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 2


“Gelecekte daha iyi ve nitelikli bir eğitim-öğretim sunabilmek için imkânlar sağlayan yollar ve okula olumlu girdiler geliştirmek için en çok potansiyele sahip konulardır.”

Yukarıdaki ifadede stratejik planlama sürecinde durum analizi yapılırken SWOT analizinin hangi işlem basamağı açıklanmıştır?

Soru 3


I. Okula ilişkin genel bilgiler

II.Okul stratejik planı

III.Okul gelişim planı

IV.Okulda yapılan çalışmalar

V.Okul performans göstergeleri

Verilenlere göre okul gelişim raporunda bulunması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 4


I. Sorunu çözebilecek seçenekleri arama

II.Ortaya çıkan sorunu çözmeye istekli olma

III. Sorunun kendiliğinden çözülmesini bekleme

IV.Sorunun kaynağının ne olduğunu tespit etme

V. Sorunun çözümüne yönelik alınan kararı uygulama

Yönetimi engelleyen sorunları çözmek isteyen bir okul müdürü yukarıdakilerden hangilerini uygularsa okul gelişimine katkı sağlamış olur?

Soru 5


Aşağıdaki yönetim tiplerinden hangisinde öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki ilişki daha sınırlı düzeydedir?

Soru 6


Bir okulda etkili bir iletişim ağı kurmak yöneticinin temel görevlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin bu görevini yerine getirirken gerekli değildir?

Soru 7


“Lideri aslan olan ceylan sürüsü, lideri ceylan olan aslan sürüsünü mağlup eder.”

Sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8


Bilimsel yönetimin kurucusudur. Tek tek her iş görenin performansını yükselterek örgütün verimliliğinin yükseltilebileceğini savunur. Standartlaşma, hareket ve zaman etütleri, sistematik seçim ve eğitim, parça başına ücret sistemi, fonksiyonel ustabaşılık gibi kavramlar üzerinde durmuştur.

Yukarıda anlatılan kuramcı hangisidir?

Soru 9


Yönetim planı, okulun örgütsel, yönetsel ve eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılır. Ayrıca yönetim planı, eğitim iş görenlerinin gereksinimlerini karşılamayı ve iş doyumlarını yükseltmeyi güvence altına alır.

Buna göre okula alınacak her girdinin, amaçlara ne denli katkıda bulunacağının değerlendirilmesi yönetim planı ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi okul yönetim sürecinde okulun eğitsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken girdilerden birisi değildir?


Paylaş

Testin Enleri

imkbrehberi
Doğru: 10
100 Puan
Munir
Doğru: 9
90 Puan
kullanıcıadıy
Doğru: 9
90 Puan
EymenUtku
Doğru: 9
90 Puan
Adam
Doğru: 8
80 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri