Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online

Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online sorularını online çözebilirsiniz.

Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online

Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online

Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online - çöz

Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online soruları cevapları
Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online


Soru 1


Belirli bir toprak parçası (ülke) üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekelini elinde tutan insan topluluğudur. Devlet, güç kullanma “Hakkı”nın tek kaynağı kabul edilmektedir. Fiziki şiddet kullanma hakkı başka kurumlara ya da bireylere yalnızca devletin izin verdiği ölçüde tanınmaktadır. Devlet, görevlerini hukukla ve bunu yerine getirtme aracı olan fiziki güçle yürütmektedir. diye görüş bildiren kimdir?

Soru 2


İl idare kurulunda hangisi bulunmaz?

Soru 3


Hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden değildir?

Soru 4


Hangisi taşra teşkilatı yönetim birimi değildir?

Soru 5


Hangisi halkla ilişkilerin amacı değildir?

Soru 6


Kendimizi tanıma penceresinde kişinin bildiği başkalarının bilmediği alan hangisidir?

Soru 7


Hangisi iletişim engeli değildir?

Soru 8


Başarılı okul müdürlerinin özelliklerinden değildir?

Soru 9


Standartlar kapsamında bir okul müdürünün benimsemesi öngörülen inanç ve değerlerden değildir?

Soru 10


Hangisi okul müdürünün yaptığı işlerden değildir?

Soru 11


Demokratik sistemlerde ise okul ve eğitimden, demokratik yaşamın gerektirdiği ilke ve değerleri benimseyen insanları yetiştirmesi beklenir.

Bu ifade okulun hangi işlevine aittir?

Soru 12


İlişkileri niteleyen birbiri ile etkileşen insanların tepkilerini hangisi belirlemez?

Soru 13


Yönetimde İnsan İlişkilerinin Türlerinden hangisi yanlış ifade edilmiştir?


Paylaş

Testin Enleri

Siraç
Doğru: 11
84.6 Puan
Tezcan
Doğru: 11
84.6 Puan
Adam
Doğru: 10
76.9 Puan
Munir
Doğru: 10
76.9 Puan
Fatih Hoca
Doğru: 10
76.9 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri