2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı IIISoru 1


“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçlar tarafından belirlenir. Bu etik anlayışında amaçlanan sonuca ulaşmak önemlidir.”

Yukarıda sözü edilen “Etik” sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


“Bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlandırmak olduğunu vurgulayan” Etik İlkelerin Geliştirilmesinde Temel Alınan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Doğru veya yanlış eyleme karar vermede sezgilerin yol gösterici olduğunun ileri sürüldüğü, etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


İşlerin tasarımını ve yapılma şeklinin bilimsel olarak incelenip yeniden düzenlenmesi ile hem verimliliğin artacağına, hem de işletme ve işçilerin bu yeni düzenden daha fazla pay elde edeceklerine inanan fabrika müdürü Mustafa bey, hangi yönetim kuramından daha çok etkilendiği söylenebilir?

Soru 5


I. Öğrenci sayısı az sayıda olan,

II. Öğrenci sayısı fazla olan,

III. Öğrenci akrabalarına yakın olan,

IV. Çevresel anlamda fiziki ve doğal tehlikelere açık olan okullar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Okul güvenliği kapsamında “Özel Tedbir Gerektiren Okullar” arasında yer alır?

Soru 6


“Bir kişinin lider olabilmesi için Zekâ, Özgüven, Kararlılık, Dürüstlük, Sosyalleşebilme yeteneği gibi çeşitli özelliklere sahip olması gerektiğini” savunan “Liderlik Teorisi” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Bireyin sahip olduğu yetki kişinin şahsıyla değil, yasal düzenlemelerle sahip olduğu” yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Okul yöneticilerinin etkili liderler olabilmeleri için “yapmak” kavramlarıyla tanımlanan yeterliklerinden biri değildir?

Soru 9


Aşağıda verilenlerden hangisi “Okul yöneticilerinden göstermeleri beklenen davranışlar” arasında yer almaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin bir lider olarak sahip olmaları gereken başlıca güç kaynaklarından biri değildir?

Soru 11


Okulda herhangi bir kriz durumu ile karşı karşıya kalındığında “İletişim sorumlusu olan aynı zamanda öğretmenler arasındaki telefon zincirini kurmakla görevli olan personel” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Mc Gregor organizasyonlarda yöneticilerin çalışanların davranışlarını nasıl algıladıklarını incelemiş ve bu araştırmaları sonunda iki tip yönetim şekli ortaya atmıştır.

Bu açıklamaya göre, Mc Gregor’un bu araştırmaları sonunda ortaya attığı Y teorisinin insan ile ilgili varsayımlardan hangisi doğru değildir?

Soru 13


“Büyük ve hayati suçlar haricinde çalışanın işini kaybetmesi korkusunu taşımamasını ifade eden,” Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin Dayandığı İlke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Aynı sektörde faaliyet gösteren rakipler,

II. Halk,

III. Sendikalar

IV. Yasalar

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Dış Çevresel Etmenler” arasında yer alır?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ali ihsan k
Doğru: 14
100 Puan
suat tahta
Doğru: 14
100 Puan
ibo0655
Doğru: 14
100 Puan
aytekin
Doğru: 14
100 Puan
herdal
Doğru: 14
100 Puan