Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz.Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test Çöz

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Türkçe Testleri kategorisinde yer alan Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz. Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test online çöz

LGS Türkçe Paragraf Test Çöz

2021 Haziran LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

2021 Ocak LGS Türkçe Örnek Sorular Çöz

Online Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test

Soru 1


(I) Önemli tarihi eserlerin bulunduğu Şanlıurfa'da Kale, turistlerin gözde mekanlarındandır. (II) Kentin güneybatısında, Balıklı Göl'ün güneyinde ve bu göle hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur burası. (III) Kale'nin doğu, batı ve güney tarafı, kayadan oyulmuş derin savunma hendeği ile çevrili, kuzey tarafı ise sarp kayalıktır. (IV) Hemen anlaşılacağı gibi Kale'nin, şehir surlarının güneybatı köşesini oluşturan yüksek tepe üzerine inşa edilmiş olması, dışarıdan gelecek düşmanlara karşı şehri savunma olanağı sağlamıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi söz konusudur?

Soru 2


(I) Genç adam, evinin alt katında marangozluk yapıyordu. (II) Ahşap kapı ve pencere konusunda oldukça uzmandı. (III) Fakat plastik pencereler yaygınlaştığından ahşap olanlara ilgi zamanla azalmıştı. (IV) Bu yüzden, şimdi işlerin iyi gittiğini söylemek doğru olmazdı. (V) Çocukları büyüdüğü için masrafları da iyice artmıştı. (VI) Bir çıkar yol bulma çabasındaydı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylem, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusudur?

Soru 4


(I) Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yeterince kuramsal yapıt üretilmediği bir gerçek. (II) Bu alanla ilgili elimizdeki yapıtlar ise, yıllar öncesinden gelen eksik incelemeler ve belgelerdir. (III) Renklerindeki zengin çeşitliliğe karşın geleneksel Türk tiyatrosunun, bırakın dünya tiyatrosundaki yerini, kendi ülkesinde bile hak ettiği yerde olmaması çalışmaların azlığındandır. (IV) Bu yazarımızın "Çağdaş Tiyatromuzda Gelenek" adlı kitabı ise, bu alandaki ciddi bir boşluğu dolduracak kapsamda bir çalışma.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem beğenme hem de olumsuz eleştiri söz konusudur?

Soru 5


(I) Dağlarca'nın 1935 yılında yayımladığı "Havaya Çizilen Dünya"da, Türk şiiri yeni bir ses kazanmıştır. (ll) Ne var ki bunun yankıları uzun süreli olmamıştır. (lll) Sadece kısa bir süre dikkatleri üzerine çekmiştir, o kadar. (IV) Bunda, kitapta yüksek bir dil beğenisi olmayışının payı vardır. (V) Kitaptaki şiirlerde hiçbir söyleyiş titizliği görülmüyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak sözü edilen yapıtın olumsuz yönlerine değinilmektedir?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?

Soru 7


(I) Masal, şiir, roman ve çizgi roman dışında çocukların en sevdiği türlerden biri de denemelerdir. (II) Okuma eşiği yüksek çocukların keyifle okuyacağı denemelerden oluşan "Gazoz Kapağı", çocuklara yazılmış birer mektup niteliğinde. (III) Yazar, çocukluğun dünyasından çıkardığı birçok ayrıntıyı, kitapta bir oyun bahçesine dönüştürerek her yaştaki okura hitap etmeyi başarmış. (IV) Elli üç farklı okuma metninin yer aldığı kitap, çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan çocuklara ithaf edilmiş. (V) Güzel resimlerin de eklendiği kitap, çocuklar kadar büyüklerin de keyifle okuyabileceği bir çocukluk aynası adeta.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinden, sözü edilen kitabın her okura seslendiği anlamı çıkarılabilir?

Soru 8


(I) Eleştirmen, "Dergilerde Şiir" başlıklı yazısında şiirleri başarılı - başarısız diye sınıflandırıyor. (II) Elbette, şiirlerin bir başarısı vardır; ama bunu bir ölçüye bağlayıp şiire çeşitli etiketler vermek şiirin de, şairin de ruhuna aykırıdır. (III) Şiirler, çeşitli yönleriyle değerlendirilirken zayıf noktaları belirtilse ve kuvvetli noktaları okuyucuyla paylaşırsa daha iyi olur. (IV) Böyle bir değerlendirme günümüz şiiriyle ilgili günümüz şiirinin ne olduğunun anlaşılmasında etkili olacaktır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneri dile getirilmiştir?

Soru 9


(I) Bugünkü mizah dergiciliğinin temeli olan bu dergi, benim de karikatüre bakış açımın kaynağıdır. (II) Önceleri bir gazetenin eki olan, bağımsız yayımlanmaya başlayınca kendi ekolünü oluşturan derginin, yazınımıza sayısız katkısı olmuştur. (III) Olaylara, durumlara eleştirel ve mizahçı bir anlayışla yaklaşım, bu derginin çıkış noktasıdır. (IV) Yer yer sanat dışı konulara yer verse de tekrar asıl yatağında yoluna devam etmiştir.

Bu parçada numaratanmış cümlelelerin hangisinde sözü edilen derginin sanata bakış açısı en kap­samlı biçimde belirtilmiştir?

Soru 10


(I) Ben, gençlik yıllarım dışında, hiçbir zaman yetenekli bir öykücü olduğumu düşünmedim. (II) Bugün bile yazdıklarımın hiçbirini beğenmiyorum; ama artık çok geç. (III) Çok güzel metinler yazmak için sözcükleri yerli yerinde kullanmaya özen gösteriyorum. (IV) Başarılı olamasam da yetenek yoksunluğumu bu şekilde doldurmaya çalışıyorum. (V) Bana ne mutlu ki bu yolda Çehov gibi, Sait Faik gibi çok erken yaşlarda tanıdığım yol göstericilerim oldu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinden, konuşan kişinin alçakgönüllü olduğu anlamı çıkarılamaz?

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Türkçe Testleri "Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri Test"