Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz.Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz. Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test online çöz

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test Çöz

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz. Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test çöz

Online Öğrenci Kişilik Hizmetleri Test Soruları çöz

Soru 1


Bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Veysel Bey, okul müdürü Ela Hanım ile görüşerek bazı derslerden başarısız olan öğrenciler için kurs açılmasını sağlamıştır.

Bu süreçte yapılan çalışmalar aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisinin öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan bir uygulama olduğu söylenemez?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamında yapılacak çalışmalardan değildir?

Soru 4


Çağdaş eğitim, bireylerin toplum için yetiştirilmesi gerektlğl düşüncesinin hakim olduğu geleneksel eğitime karşı, bireyin hem toplum hem de kendisi için yetiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Çağdaş eğitim anlayışının bu amacına yönelik sunulan hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bireyin psikolojik ve sosyal yönden bir bütiln olarak gelişmesini ve bu gelişimin süreklilik içinde olması gerektiğini savunan çağdaş eğitim anlayışı için aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun değildir?

Soru 6


5. sınıfa başlayan Meryem, ortaokul öğrencisi olmanın getirdiği davranışlara uymakta zorlanmaktadır. Her derse farklı bir öğretmen girmesi, sınıf içi kuralların farklılaşması gibi yeni durumlar 4 yıl boyunca aynı sınıf öğretmeniyle ders yapan Meryem'e zor gelmiştir.

Bu durumda Meryem'e aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin sunulması daha uygun olur?

Soru 7


Üniversite öğrencisi olan Hasan diyabet hastasıdır.

Hasan'a sağlanan tedavi olanaklan aşağıdaki Öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?

Soru 8


Üniversite öğrencisi Ertuğ, ailesinin mali durumunun yeterli olmaması nedeniyle çalışarak öğrenimine devam etmek zorundadır. Ertuğ okul öğrenci işlerine başvuru yaparak ders dışı zamanlarda çalışmak istediğini bildirir ve onun okulun öğrenci kantininde çalışması sağlanır.

Ertuğ'a sağlanan bu olanak aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisi kapsamındadır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamında yapılan çalışmalardan değildir?

Soru 11


Okullarda bazı derslerden başarısız olan öğrencilerin eksiklerini giderebilmesi için hafta sonu kursları açılmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?

Soru 12


I. Okullarda aşı ve bit kontrolü yapılması

II. Boşanmış ailelerden gelen ergenlerle özel bir grup çalışması yapma

III. Bireylerin içinde bulundukları gelişim döneminin özelllklerine uygun bilgilerin toplanması ve sunulması

IV. Maddi lmkllnlardan yoksun öğrencilere burs desteği sağlanması

V. Bireye güçlü ve sınırlı olan yönlerinin farkına varmasında yardımcı olunması

Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yürütülen yukarıdaki işlemlerden hangilerinin rehberlik hlzmeti boyutunda yer aldığı söylenebilir?

Soru 13


Matematik öğretmeni Uğur Bey, dersinde öğrencilerinden genel olarak beklediği başarıyı elde edememiştir. Bazı konuların anlaşılmadığını tespit etmiş ve bu konulara ilişkin soruların da cevaplanamamasından dolayı rahatsız olmuştur. Okul idaresi ile görüşüp öğrencileri hafta sonu etüt programına almak istediğini ifade etmiştir. Okul idaresi de Uğur Bey'in bu isteğini memnuniyetle karşılamış program saatleri ve yerini belirleyerek gerekli duyuruları yapmıştır.

Uğur Bey'ln yapacağı etüt programı çalışması öğrenci kişilik hizmetlerinin hangisinin kapsamına girmektedir?

Soru 14


Can Öğretmen, 6. sınıfta okuyan ve futbol alanında özel yeteneği olan bir öğrencisini spor akademisine yönlendirmiştir.

Can Öğretmen'in bu davranışı, aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinin hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

Paylaş

Etiketler: