2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma halkası

B) Top taşıma

C) Köşeleme

D) Münazara

E) Görüş çıeliştirme


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar. Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar. Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirleriyle görüş alış verişi yapmasını ve farklı bakış açısı geliştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Dönüşümlü olarak her öğrencinin birbiriyle konuşmasına fırsat verir. Dersin işlenişine canlılık getirir, monotonluğu giderir ve eğlenceli bir ortam sağlar. Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?