KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları ISoru 1


Bir Formula-1 yarışçısı, birkaç yıl önce ayrıldığı takımına geri dönmüştür.

Yarışçının uzun yıllar eski takımının aracı ile yarışmasına rağmen geri döndüğünde eski arabasının kumanda panelindeki işaretlerin anlamlarını hatırlamakta güçlük çekmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Anne bütün uğraşlardan sonra çocuğuna yoğurt yedirmeyi başaramadığı için bu ısrardan vazgeçmiştir. Daha sonra yuvaya başlayan çocuğunun, beslenme saatinde diğer çocuklarla birlikte yoğurt yediğini akşam eve gelince anlattıklarından öğrenmiştir. Anne evde de çocuğunun önüne yoğurt koyunca, hiç karşı çıkmadan çocuğun yoğurdu yiyip bitirdiğini görmüştür.

Çocuğun artık yoğurt yemeye başlamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

Soru 3


Bir özel okul yönetimi, okul binasının en üst katlarındaki sınıf ve odalara ulaşımı kolaylaştırmak için asansörleri hizmete açmıştır. Öğrencilerin sadece bu kata çıkmak için kullanmalarını sağlamak için de asansöre duyurular asılmıştır. Ancak öğrenciler birinci kat için bile asansörü tercih etmeye başlayınca asansörler yoğun şekilde kullanılmış ve sık sık arıza yapmaya başlamıştır. Kullanım dışı bırakmanın, öğrencilerin gözünde okulun imajına zarar vermesinden endişe eden yönetim, asansörlerin daha az kullanılmasını sağlamak için yeni bir düzenlemeye gitmeye karar vermiştir. Bu düzenleme ile ilk katlardan aşağıya inmek için çağırma düğmesine basıldığında asansörün 3 dakika bekledikten sonra harekete geçmesi sağlanmış ve bir süre sonra da öğrencilerin büyük bir kısmının asansörlerden vazgeçip merdivenlere yöneldikleri gözlenmiştir.

Verilen örnekte öğrencilerin asansörü daha az kullanmaları aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinin hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

Soru 4


Ahmet, ana yolun kenarındaki evlerinin duvarla çevrili bahçesinde top oynamaktadır. Oynarken duvarı aşıp yola kaçan topları birkaç kez arabanın altında kalarak şiddetli şekilde patlayan Ahmet, bir gün oynarken top bahçenin duvarından aşar aşmaz elleri ile kulaklarını kapatmıştır.

Ahmet’in top duvarı aşınca kulaklarını tıkama davranışı aşağıdaki davranış kazandırma tekniklerinin hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Bir marketler grubu, müşteri sayısını artırmak için bir kampanya başlatmıştır. Bu amaçla on bininci, yirmi bininci ve otuz bininci müşterisine otomobil hediye etmeyi vaat etmektedir.

Yukarıdaki örnekte müşteriler için hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır?

Soru 6


4. sınıfları okutan sınıf öğretmeni Ali Bey, öğrencilerinin ileri ki kademelerde rahat edeceklerini düşünerek onlara iki bilinmeyenli denklemler konusunu öğretmek istemiştir. Ancak birkaç hafta boyunca matematik derslerinde bu konuyu ele almasına karşın öğrencilerin konuyu öğrenemediklerini görerek bu çabasından vazgeçmiştir.

Ali Bey'in amacına ulaşamamasını en iyi açıklayabilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Eli kesilen Elif'in sızlanarak yara bandı araması

II. Halı saha maçında ayağı burkulan Mehmet Ali'nin aksayarak yürümesi

III. Acı biber yiyen çocuğun gözlerinin yaşarmasının ardından acı biberi her gördüğünde gözlerinin yaşarması

IV. Hafta içi çalar saat yardımıyla 6.00'da uyanan Alper'ln tatil günlerinde saatini kurmamasına rağmen aynı saatte uyanması

V. Çıplak gözle güneşe bakan Melike'nin gözlerinin yaşarması

Yukarıdakilerden hangileri öğrenilmiş davranış örneğidir?

Soru 8


Lisedeyken okulun badminton takımında oynayan Suat, üniversitede kız arkadaşının isteği üzerine onunla tenis oynamaya gitmiş ve daha önce hiç oynamadığı halde kısa sürede tenis oynamayı öğrenmiştir.

Suat'ın tenis oynamayı kısa sürede öğrenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 9


Üniversite öğrenciliğim boyunca tüm sınavlara sınavdan önceki gün çalıştım ve hiçbir sınavda başarısız olmadım. diyen bir kişiyi eleştirmek istersek aşağıdaki savlardan hangisini öne sürmemiz daha uygun olur?

Soru 10


Sözel bir malzemenin,

I. Algısal ayırt edilebilirliğinin yüksek olması

II. Çok sayıda çağrışımsal anlam içermesi

III. Kavramsal kategoriler şeklinde örgütlenmesi

IV. Uzun ve karmaşık bir yapıda olması

gibi özelliklerden hangisine veya hangilerine sahip olması o malzemenin öğrenilmesini kolaylaştırır?

Soru 11


Üniversite son sınıf öğrencileri Mesut ve Gökhan, aynı evde kalmakta ve her ikisi de bir yandan okul dersleriyle ilgilenirken diğer yandan da KPSS'ye hazırlanmaktadır. KPSS'ye yönelik çözdükleri testlerden sonra Gökhan yanlış cevapladığı soruların doğru çözümlerine mutlaka bakarken, Mesut böyle bir uygulama yapmamaktadır. Başlangıçta birbirlerine yakın seviyede net yaparlarken bir süre sonra, Gökhan Mesut'tan daha yüksek netler yapmaya başlamıştır.

Buna göre Gökhan'ın Mesut'tan daha yüksek netler yapmaya başlaması, öğrenmeyi kolaylaştıran aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I çöz

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I çöz. KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I soru ve cevapları çözün. KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I sorularını çöz KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I test sorularını çöz.

KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I Soruları

2021 KPSS Öğrenme Psikolojisi Test Soruları I