Öğretici Metinler Test

Öğretici Metinler Test

Öğretici Metinler Test - çöz

Öğretici Metinler Test soruları cevapları

Öğretici Metinler Test


Soru 1


Yeni Gün gazetesinde çıkan ilk yazısıyla edebiyat dünyasına giren ---, Yirminci Asır, Yeni İnsan, Hisar, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş ve Edebiyat gibi dergilerde yazılar yazdı. Eserlerinde toprağından kopan insanın trajedisi ve kendini bulma çabasının yanı sıra, Türk aydınının düştüğü amansız açmazı da bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. inceleme, deneme, günlük gibi türlerde çok sayıda eser veren sanatçının "Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Kültürden İrfana" adlı eserleri ödül aldı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 2


I. "Eşref Saat"te yıllarca süren gazete ve dergi yöneticiliği, fikir adamlığı ile sahip olduğu engin görüşlerini, okuyucuya ulaştırmaya çalışmıştır. (Ruşen Eşref Ünaydın)

II. Daha çok, "Meşhedi" adlı bir İranlının abartmalı serüvenlerini anlattığı mizahi hikaye ve romanlarıyla tanınmıştır. (Ercüment Ekrem Talu)

III. Edebiyatımızın ünlü sanatçı ve fikir adamlarıyla yaptığı bir dizi mülakatı, 1918'de "Diyorlar ki" adıyla kitaplaştırmıştır. (Şevket Rado)

IV. "Bir Dünyadan Bir Dünyaya", "Hatıralarla Başbaşa", "Hey Gidi Günler Hey" adlı yapıtları anı türünde yazılmış belli başlı eserler arasında sayılabilir. (Samiha Ayverdi)

V. Kurtuluş Savaşı anılarını "O Zamanlar" adlı yapıtında anlattı. (İsmail Habib Sevük)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

Soru 3


Şiir kitaplarının yanı sıra, deneme, eleştiri, günlük, roman, inceleme türlerinde birçok esere imza attı. İroni özellikleri taşıyan şiirleriyle modern şiirimizi temalar ve dil bakımından geliştirmiş şairler arasındadır. Garip ve ikinci Yeni akımlarını kendine göre yorumlayarak uzaktan izlemiş; şiirlerinde Halk şiirine yaklaşan bir söyleyiş yöntemine ulaşmıştır. Yalın üslubu, hoşgörülü konu seçimleri ve ince alaylı yaklaşımıyla, edebiyat dünyasında kendine özgü şiir yeri vardır. Asıl ününü 1970'1erde peş peşe yayınladığı denemelerle kazanmıştır. "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Amerikalı Tolstoy, Bir Zavallı Sarı At, Boğaziçi Şıngır Mıngır" denemelerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

Soru 5


Nurettin Topçu tarafından 1939 yılında yayımlanma başlayan ---- dergisi, milll ve dini kimliği birleştırmış, vatan ve din duygusuna bağlı Anadolu milliyetçiliğini ve İslam ruhçuluğunu savunmuştur. 1975'te vefat eden Topçu'dan sonra aralıklarla çıkan derginin yazarları arasında Cemil Meriç, Orhan Okay, Mustafa Kutlu gibi isimler yer almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 6


Sanat hayatına şiirle başlayan --, öykü yazmaya Sait Faik'in "Semaver" adlı kitabını okuduktan sonra başlamıştır. Yazın çevrelerinde büyük yankı yapan "Önce Ekmekler Bozuldu" adlı ilk kitabını 1946'da çıkarmıştır. Onu, 1949'da "Aşksız İnsanlar" izlemiştir. Onun öyküleri kendi yaşadıklarından, çocukluk anılarından yola çıkan duygulu hikayecikler şeklindedir. Bu öykülere belli konular çevresinde oluşan anılar toplamı olarak da bakılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

Soru 7


Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren önemli yazarlardandır. Dergah dergisinde yayımlanan şiir ve yazılarıyla edebiyat dünyasına giren yazar, çeviri, deneme ve eleştirileriyle Cumhuriyet Dönemi'ne damgasını vurmuştur. Yeni bir kültür ve dil arayışı içinde, kendi türettiği sözcükleri, devrik tümceleri ve kendine özgü biçemiyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele almıştır. Batılılaşma, divan şiiri, yeni şiir, eleştiri gibi çeşitli konularda, kişisel yönü ağır basan yazılarındaki kuşkucu ve cesur tavrıyla pek çok genç yazarı da etkilemiştir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bu hep böyle olmuştur, hep böyle olacaktır. Cılız eleştirmenlerin, piyasa romancılarının, gündelik anlayış ve düşünüşlerin bütün karşı koymalarına rağmen her yaratıcı kendine yeni bir yol arayacaktır. Her yaratıcı kendi sanatının ilkelerini, kurallarını kendi getirecektir.

Oktay Akbal'a ait bir denemeden alınan bu parçadan hareketle Oktay Akbal'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Paylaş

Etiketler:
Öğretici Metinler Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

amir.44
Doğru: 8
100 Puan
nalin gökme
Doğru: 8
100 Puan
ahmet alper
Doğru: 7
87.5 Puan
aleyna baş
Doğru: 7
87.5 Puan
gencer ezgi
Doğru: 6
75 Puan