Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz.Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz. Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 online çöz

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 Çöz

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz. Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 çöz

Online Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 2 Soruları çöz

Soru 1


İnsanlar doğal olarak bilmek isterler. Bu istek doğal bir itici güçtür. Bu güç öğretimi de canlı tutar. Ancak bilme isteğinin başlangıç noktasını belirlemek çoğu zaman zor olmaktadır. "Öğrenmek istiyorum fakat nereden başlayacağımı bilemiyorum" sözünü hepimiz duymuşuzdur. Eğer bir başlangıç noktası belirlenecekse bunu insanın eğilimleri ve yaşadığı ortam belirlemelidir.

Buna göre öğretimin başlangıcını belirleyen en temel öğretim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Lokman Hekim'e, "Bilgeliği kimden öğrendin?" diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar, "Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar. Bacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar. Bundan dolayı ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, yararlı ise yaparım. Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim."

Bu durum, hangi öğretim, model ya da stratejisine uygun bir örnektir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi dönüt'ün öğrenme-öğretme sürecine sağladığı yararlardan biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi dersin giriş etkinlikleri kısmında yapılan uygulamalardan biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin yararlarından biri değildir?

Soru 6


I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma

ll. Ders kitabını takip etme

lll. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma

IV. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme

V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme

Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?

Soru 7


Öğrencilerin konu ile ilgili ön öğrenmelerinin olmadığı bir durumda aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 8


I. Öğretmenin örnekler vermesi

II. Öğrencilerin örnekleri açıklaması

III. Öğretmenin zıt örnekler vermesi

IV. Öğrencilerin ilke, kavram ve genellemeleri keşfetmesi

Yukarıda basamaklarından bir kısmı verilen öğrenme-öğretme yaklaşımı hangisidir?

Soru 9


I. Ön koşul öğrenme düzeyinin belirlenmesi

II. Hedeflerin belirlenmesi

III. içeriğin belirlenmesi

IV. Tamamlayıcı öğretim etkinliklerinin yapılması

V. Ünite ya da konunun işlenmesi

VI. Değerlendirmenin yapılması

Tam öğretim modeline göre öğretim etkinlikleri gerçekleştirilirken yukarıdaki aşamaların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 10


Öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. Öğrenciye kazandırılacak beceriler onun günlük yaşamdaki bir ihtiyacına cevap verebilecek özellikte olmalı.

Yukarıda ifade edilen görüş hangi öğretim ilkesi kapsamındadır?

Soru 11


Dersin işlenişinde öğretmenin önce örnekleri sunduğu, öğrencilerin bu örneklerden hareketle ilke kavram ve genellemelere ulaştıkları öğretim yaklaşımı hangisidir?

Soru 12


Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dilin, öğretim etkinliklerinin, içeriğin açık ve anlaşılır olması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Paylaş

Etiketler: