Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz.Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz. Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 online çöz

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 Çöz

Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz. Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 çöz

Online Öğretim ilke ve Yöntemleri Temel Kavramlar Test 3 Soruları çöz

Soru 1


I. Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesi

II. Öğrenciye istediği kadar tekrar şansı vermesi

III. Belirli bir senaryo üzerinde bireysel ya da grupla çalışılması

IV. Öğrenmelerle ilgili öğrenciye anında dönüt sağlanması

V. Öğretim sürecinin mekanikleşmesi

Yukarıdaki özelliklerden hangisi programlı öğretime ait değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin yararlarından biri değildir?

Soru 3


Gösterip yaptırma yönteminin öncelikli kullanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Öğrencileri gerçek yaşam problemi ile yüz yüze getirmek, karar vermek, seçme ve problem çözme becerilerine katkıda bulunmak isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği en uygun yöntem / teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Soru-cevap tekniğinin kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Rol oynama tekniğini etkili bir şekilde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki davranışların hangisini yapmamalıdır?

Soru 7


Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi proje temelli bir öğrenmenin öğrenciye kazandırdığı özellik değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin sınırlılıklarından biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin yararlarından bir tanesidir?

Soru 11


Bilgi üniteleri, adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek bir şekilde düzenlemelidir. Bunlar bir ünitenin öğrenilecek en küçük birimini oluşturmalıdır.

Yukarıdaki açıklama programlı öğretimin hangi ilkesini açıklamaktadır?

Soru 12


Bir ders planında öğretmenin hedef ve hedef davranışlara yer vermesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim tekniğinin uygulama basamaklarından biri değildir?

Soru 14


Müzik dersinde öğrencilerine gitar kullanmayı öğreten bir öğretmen öğrencilerin öğrenmelerini gerçekleştirmek için aşağıdaki yöntem ve ya tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

Paylaş

Etiketler: