Öğretim İlkeleri Test

Öğretim İlkeleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim İlkeleri Test çöz.Öğretim İlkeleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim İlkeleri Test çöz. Öğretim İlkeleri Test online çöz

Öğretim İlkeleri Test Çöz

Öğretim İlkeleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim İlkeleri Test çöz. Öğretim İlkeleri Test çöz

Online Öğretim İlkeleri Test Soruları çöz

Soru 1


Öğretim sürecinde öğretim uygulamaları gerçekleştirilirken sunulacak içeriğin bireyin ihtiyaç duyduğu, günlük yaşantısındaki ihtiyacına cevap verebilecek, bilgilerin öğretilmesi esas alınmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar genel öğretim ilkelerinden hangisi kapsamında gerçekleşmektedir?

Soru 2


Yapılacak bir öğretim etkinliği ile öğrencide birden fazla hedef davranışın oluşturulması sağlanmalıdır. Öğretim etkinlikleri gerçekleştirilirken en kısa zamanda, en az emekle en yüksek verim elde edilmelidir.

Yukarıdaki görüş hangi öğretim likesi kapsamında değerlendirilir?

Soru 3


Öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. Öğrenciye kazandırılacak beceriler onun günlük yaşamdaki bir ihtiyacına cevap verebilecek özellikte olmalı.

Yukarıda ifade edilen görüş hangi öğretim ilkesi kapsamındadır?

Soru 4


Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dilin, öğretim etkinliklerinin, içeriğin açık ve anlaşılır olması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 5


Öğretmen öğretim etkinliklerini düzenlerken günlük yaşamdan örneklendirerek, öğrencilerin görerek, işiterek, dokunarak bütün duyu organlarına hitap eden etkinliklere yer vermelidir.

Yukarıda vurgulanan etkinliklerde hangi öğretim ilkeleri vurgulanmaktadır?

Soru 6


İşlediği konuya ilişkin öğrencinin yaşadığı çevre, ilçesi, ili, bölgesi şeklinde bir sıra izleyen öğretmen hangi öğretim ilkesinin gereklerini yerine getirmektedir?

Soru 7


Derse başlarken öğrencinin neleri bildiğinin ortaya çıkarılması ve öğretim etkinliklerinin düzenlemesi hangi öğretim ilkesinin dikkate alındığının göstergesidir?

Soru 8


Öğrenci sosyal bir varlık olarak doğal ve toplumsal bir çevrede yaşar. ihtiyaçları bu çevreden karşılanır. Bu nedenle işlenecek konularda öğrencinin yaşamından örneklerin seçilmesi, konuların yaşantısı ile ilişkilendirmesi, yapılan öğretimin öğrenci için anlamlı olmasını sağlayacaktır.

Yukarıda vurgulanan özellikler aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi kapsamında gerçekleştirilmektedir?

Soru 9


Bir öğretim etkinliği sırasında genel konuların başlangıcının yakın çevreden alınması ve daha uzak örneklere, problemlere geçilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 10


Öğretim etkinliklerinde "yaşama dönüklük" ilkesini kullanmayı tercih eden bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine daha çok ağırlık verir?

Soru 11


Öğretimde ne kadar çok eşya ve maddeden yararlanılırsa, konuların öğrenilmesi de o kadar kolaylaşır. Öğretim etkinlikleri öğrencilerin birden fazla duyu organını öğretim sürecinde aktif kılabilmeli.

Bu görüş ile ifade edilen öğretim ilkesi hangisidir?

Soru 12


Yeni konuya başlamadan önce konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatan, konuyu anlamayan, eksik anlayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gideren ve öğrencinin ön koşul öğrenmelerini dikkate alan bir öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisinin gereklerini yerine getirmektedir?

Soru 13


Eğitim ve öğretim adına bütün yapılacaklar, çocuğun gelişim dönemlerine göre yapılmalıdır. Yapılacak öğretim etkinliğini, öğrencinin gelişim, özellikleri ilgi ve ihtiyaçları belirler.

Bu görüş ile vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğretimde en kısa zamanda, en az ernekle ve en yüksek verimi elde etmek esas olmalıdır.

Bu düşünce hangi öğretim ilkesini açıklamaktadır?

Paylaş

Etiketler: