Öğretim Modelleri Soruları

Öğretim Modelleri Soruları çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Modelleri Soruları çöz.Öğretim Modelleri Soruları çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Modelleri Soruları çöz. Öğretim Modelleri Soruları online çöz

Öğretim Modelleri Soruları Çöz

Öğretim Modelleri Soruları çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Modelleri Soruları çöz. Öğretim Modelleri Soruları çöz

Online Öğretim Modelleri Soruları Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Nunley'in öğrenme modelinde yer alan C basamağı öğrenme davranışlarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Yapılan bir araştırmanın bulgularına göre toplumda iş stresinden büyük oranda uzak olan insanlar, işlerini severek yapan ve bireysel anlamda verimli olduklarına inanan insanlardan oluşmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumun temel sebebidir?

Soru 3


"İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise; dünyanın belli bir noktasında bir insanın öğrenebileceği bir şeyi, hemen hemen herkes öğrenebilir." görüşünün ait olduğu öğrenme modeliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Glasser'in temel öğretme modeli'nin basamaklarından değildir?

Soru 5


Bireysel aktivitelerle (konuşma, yazma, soru sorma, düşünce üretme, tartışma, ilişki kurma, problem çözme) bilgi üretme olarak nitelendirilebilecek öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Gagne'ye göre aşağıdakilerden hangisi bir dersin değerlendirme aşamasında öğretmenin gerçekleştirmesi gereken bir uygulamadır?

Soru 7


Ali Öğretmen; belirli gün ve haftalardan 23 Nisan Haftası"nda öğrencilerini gruplara ayırmış ve her gruptan sınıf ve okul süslemesi için neler yapılabileceği konusunda farklı ürünler ve sunular hazırlamalarını istemiştir. Öğrenciler fikir taraması şeklinde organize olarak oldukça farklı ürünler ortaya koymuşlar; aynı zamanda ilginç gösteriler hazırlayıp okul ortamında sunmuşlardır.

Ali Öğretmen'in öğrencilerinin bu şekilde farklı uygulamalar ortaya çıkarmaları hangi öğretim modelinden hareketle gerçekleştirilmiştir?

Soru 8


5E öğrenme modeline uygun olarak öğrencilerin belirlenen etkinlik dahilinde serbest bir şekilde düşünce geliştirme, alternetif çözüm önerileri sunma vs. gibi çalışmalar yaptıkları aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bireylere yaşam boyu öğrenme becerisi ve öğrenme sorumluluğu kazandıran öğrenme modeli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10


Aşağıdaki kuramlardan hangisi öğrenmede bireyin fizyolojisinin en fazla etkiye sahip olduğunu savunur?

Soru 11


Ders sürecinin zengin bir şekilde sunulması, zaman faktörünün yer yer esnetilmesi ve bireylerde performansa yönelik olarak öğrenme kademesinin belirlendiği öğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


- Öğrenmenin etkililiği, işlenmemiş verilerle ve özellikle örtüşük materyallerle sağlanabilir.

- Bireyler kendilerine sağlanan öğretim fırsatları karşısında düşünmeyi, öğrenme becerisi olarak geliştirmelidirler.

- Bireylere ne öğretildiği değil, bireyin nasıl öğrendiği önemlidir.

Yukarıda sözü edilen öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Carrol'un öğrenme sürecine temel teşkil eden öğrenme modelinin en önemli unsuru zamandır.

Aşağıdakilerden hangisi zamanı en etkili kullanmaları hususunda Carrol'un öğretmenlerin göz önünde bulundurmalarını istediği ögelerden değildir?

Soru 14


Aşağıdaki seçeneklerde verilen meslek - zeka alanı eşleştirmelerinden hangisi uygun değildir?

Paylaş

Etiketler: