Öğretim Stratejileri Test

Öğretim Stratejileri Test

Öğretim Stratejileri Test - çöz

Öğretim Stratejileri Test soruları cevapları
Öğretim Stratejileri Test

Öğretim Stratejileri TestSoru 1


İşbirliğine dayalı öğretim stratejisinde bireyin başarısından ziyade grubun başarısına önem verilmektedir. Başarı ya da başarısızlık grubun tamamına aittir.

Bu özelliğin aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim etkinliklerinde kavram haritalarını kullanmanın öğretime sağladığı yararlardan biri değildlr?

Soru 3


İşbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin sıklıkla kullandığı bir sınıfla aşağıdakilerden hangisi görülmesi beklenmez?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğretim sürecinde öğretmenin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?

Soru 5


Öğrencilerin merak, keşfetme ve sezgisel düşünebilme becerilerini harekete geçirerek öğrenmeleri gerçekleştirmeye çalışan bir öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hanglsini kullanmaktadır?

Soru 6


Araştırma-soruşturma yoluyla öğretim etkinliklerini gerçekleştiren bir öğretmenln öğrencileri aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilerse bu stratejinin amaçları ile çelişmiş olur?

Soru 7


Bir sınıfta farklı özelliklere sahip öğrenciler bulunmaktadır.

Bu sınıfta derse giren öğretmen öğretim etkinliklerini düzenlerden öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 8


Öğretim stratejisi kavramına ilişkin en doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bir öğretmenin, öğretim stratejisini seçerken dikkat edeceği en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi öğretim stratejisi seçiminde dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

Soru 11


Bilgi sunumu, anlatım, aktarım, açıklama, konuları anlamlı yapı bütünlüğüne getirme öğretmenin en temel görevleridir.

Bu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Öğretmen bilgi vermez, öğrenci tüm bilgilere kendisi ulaşır.

Bu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Bilimsel yaklaşımın, tutum ve yöntemin, araştırma, inceleme, problem çözme etkinliklerinin tümüyle öğrenciler tarafından yapılması önemli görülür.

Bu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğretimin bir problemle başladığı ve öğretmenin bu probleme ilişkin kaynak önermesinden, ön bilgiler ve örnekler vermesinden sonra problemle ilgili verileri öğrencinin toplayıp, analiz ederek soyutlamalara, genellemele ve kavramlara ulaşmasını sağlayan, öğrencinin etkin olmasına dayalı güdüleyici yoludur.

Bu öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Öğretim Stratejileri Test sorularını online çözebilirsiniz.