2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru

Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Yardımlaşma ve işbirliğine dayalı bir öğrenme fırsatı verilmesi

B) Demokratik ve özgür bir öğrenme ortamı hazırlanması

C) Öğrenilen bilgilerin rahat bir ortamda tekrar edilerek pekiştirilmesi

D) Öğrencilerin dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanması

E) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyinin yükseltilmesi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Öğretim sürecinde eğitsel oyunlara yer veren bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?