Öğretim Teknikleri Test

Öğretim Teknikleri Test

Öğretim Teknikleri Test - çöz

Öğretim Teknikleri Test soruları cevapları
Öğretim Teknikleri Test

Öğretim Teknikleri TestSoru 1


Bu tekniğin kullanılmasında öğretmenin anında dönüt vermesi önemli bir yer tutar. Bu  teknik yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlamakta ve öğrenmeyi soyutluktan kurtarmaktadır. Tehlikeli ve gerçek ortamda uygulamanın zor olduğu durumlarda başvurulam bir tekniktir.

Bu teknik/yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Alınan kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla izlenip incelenir ve böylikle dönütler elde edilir.

Bu uygulamaya aşağıdaki hangi yöntem ya da teknik için başvurulur?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi benzetim tekniği için söylenemez?

Soru 4


Bir öğretmenin vücudun organlarından beyin konusunu işlerken beyni ceviz ya da karnabahara benzetmesi aşağıdaki hangi tekniği kullandığını gösterir?

Soru 5


Deney yöntem/tekniğin kullanımının en uygun olacağı durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Eğitsel oyunların sınıfta kullanımına ve yararlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Öğrenciler tarafından öğrencilerin öğretimi ve öğrencilere rehberliği söz konusudur. Bu gruplarda büyük öğrenciler küçük öğrencilerle çalışıp onlara rehberlik edebileceği gibi aynı sınıftaki öğrenciler de birlikte çalışabilirler.

Bu öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Öğretim süreci, sınıftaki öğrenci sayısı ve konu bakımından küçültülmüş ve yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyimini içerir.

Bu öğretim yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Öğretmenler gerekmedikçe soruları ve yanıtları tekrar etmemelidir.

Bunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bir takım karakterleri öğrencilerin canlandırmalarına ve yaratcılığına dayanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir öğretmen öğrencilerine sınıfta işlenen bir konuyla ilgili olarak; "siz hiç böyle hissettiniz mi?", "siz olsaydınız ne yapardınız?" gibi sorular sorar.

Bu öğretmenin öğrencilerine sorduğu sorular aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

Paylaş

Öğretim Teknikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

feyyazpolat
Doğru: 10
90.9 Puan
arzu
Doğru: 10
90.9 Puan
gizemg
Doğru: 10
90.9 Puan
rumi
Doğru: 9
81.8 Puan
mehmet baha
Doğru: 9
81.8 Puan