Öğretim Teknikleri Test II

Öğretim Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Test II çöz.Öğretim Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Test II çöz. Öğretim Teknikleri Test II online çöz

Öğretim Teknikleri Test II Çöz

Öğretim Teknikleri Test II çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Teknikleri Test II çöz. Öğretim Teknikleri Test II çöz

Online Öğretim Teknikleri Test II Soruları çöz

Soru 1


Öğretmen, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde “Türkiye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır.” önermesiyle tartışmaya dayalı bir etkinlik planlamaktadır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını, düşündüklerini gerekçeler göstererek belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerinde başkalarının düşüncelerine saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve kanıt bulma becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir.

Bu etkinlik aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi için en uygundur?

Soru 2


• İki boyutlu şemalardır.

• Bağlantılar içerir.

• Bir içeriğin öğretiminde özetlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılır.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğru olarak betimlemektedir?

Soru 3


Öğretim sürecinde kullanılan beyin fırtınasını en iyi anlatan açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Elif Öğretmen depremle ilgili konuyu işlemektedir. Öğrencilerinden gönüllü olan üç kişiye bir durum verir ve canlandırmalarını ister. Daha sonra sınıf içinde öğrencilere deprem tatbikatı yaptırarak dersi tamamlar.

Elif Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim yöntem ya da tekniklerinden yararlanmıştır?

Soru 5


Dünyada yaşanan ekonomik krizi değerlendirme amacıyla yapılan bir grup çalışmasında bu durum farklı bakış açılarından ele alınır. Duruma, eleştirel açıdan bakıldığı gibi duygusal açıdan da bakılarak yapıcı yaklaşılır ve yeni çözüm önerileri sunulur. Çalışmanın sonunda tüm bakış açıları değerlendirilerek bir analiz yapılır ve konuya ilişkin son görüş bildirilir.

Yukarıda verilen bu süreç aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin uygulandığını gösterir?

Soru 6


Bir öğretmen ilköğretim 7. sınıf öğrencileriyle performans görevlerinin değerlendirilmesini tartışmak amacıyla sınıfta beşer kişiden oluşan iki grup oluşturur. Birinci grup uzman grubunu, ikinci grup ise öğrenci grubunu oluşturur. Sınıftaki diğer öğrenciler de dinleyici olarak sürece katılırlar. Her iki grup sunumunu tamamladıktan sonra dinleyici öğrenciler soru sorarlar.

Bu öğretmen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır?

Soru 7


7. ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Öğretmen derste; “Yer altı zenginlikleri tükendiğinde ne olacak?” diye sorar. Öğrencilerden iki dakika düşünmelerini ister. Sınıfı üç gruba ayırır. Birinci grup konuyla ilgili düşüncelerini yazar, ikinci grup afiş hazırlar, üçüncü grup ise konuyla ilgili şarkı sözü yazar ve besteler. Gruplar on dakika sonra çalışmalarını kendi sıralarında bırakarak yer değiştirir ve çalışmalara birbirlerinin kaldığı yerden devam ederler. Dersin sonunda çalışmalar tamamlanır ve öğretmen en beğendiği afişi duvara asar. Şarkıyı söylemek için zaman kalmadığını düşünerek şarkıyı söylemelerine gerek olmadığını belirtir. Öğretmen derse etkin katılımı fark edince her ders aynı yöntem ya da tekniği kullanmaya karar verir.

Öğretmen derste hangi öğretim yöntem ya da tekniği kullanmıştır?

Soru 8


Bu örnekte, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 9


Kavram haritaları, öğrencilere bilgileri ilişkilendirmek için uygun yollar sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının avantajları arasında yer almaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarının hem tespit edilmesinde hem de giderilmesinde kullanılır?

Soru 11


Bilgisayar destekli öğretimi kullanmanın birçok yararının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlardan hangisi bu sınırlılıklardan biri değildir?

Soru 12


Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır.

Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

Soru 13


Öğretmen derste Semra’ya bir soru sorar. Semra uzun süre soruyu yanıtlayamaz. Diğer öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığını ve durumdan Semra’nın çok utandığını fark eden öğretmen, bazı ipuçlarıyla Semra’nın soruyu yanıtlamasını sağlar.

Öğretmenin Semra’ya bu şekilde davranmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Ahmet yavaş öğrenen bir öğrencidir. Öğretmeni sınıfa bir etkinlik verdiğinde arkadaşlarından sıklıkla geri kalmakta ve bazen görevini arkadaşlarıyla aynı anda bitiremediği için ağlamaktadır.

Öğretmenin Ahmet’e yardım etmek için benimseyeceği en iyi yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Amerikalı eğitimci Dale, yaşantılarla kavramların oluşumunu ilişkilendirerek öğretme durumlarının seçimine yardımcı olacak bir yaşantı konisi geliştirmiştir. Bu modelin dayandığı temel ilkeler şunlardır:

• Öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa öğrenme o kadar kalıcı olur.

• En iyi öğrenilenler bireyin kendi kendine yaparak öğrendikleridir.

• Öğrenilenlerin çoğu görsel ögeler yardımıyla öğrenilir.

Bu ilkelere göre, somut yaşantı kazanmak ve kalıcı öğrenmeler sağlamak için, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin kullanımına en az yer verilmelidir?

Soru 16


Türkçe dersinde kompozisyon yazarken giriş bölümünün önemini vurgulamak isteyen bir öğretmen öğrencilerine “Kompozisyonumuzun giriş paragrafı bel kemiğimiz gibidir; bel kemiğinde problem olan bir insan nasıl yürüyemezse, giriş paragrafı yeterince ilgi çekici olmayan bir kompozisyonu da kimse okumak istemez.” der.

Bu derste öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: