Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz.Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test online çöz

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Çöz

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test çöz

Online Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Soruları çöz

Soru 1


Belli amaçlara varmak için kullanılan yollar ve belli davranış biçimleridir.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen tanıma aittir?

Soru 2


Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Soru 3


Öğretmen "Önce genel yaklaşım belirlenmeli. Sonra da buna uygun -------- belirlenmelidir." demiştir.

Bu konuşmadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 4


Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir?

Soru 5


Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenin temel görevi nedir?

Soru 6


Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Üst düzey düşünme becerileri; yaratıcı , yansıtıcı, eleştirel, analitik ve bilimsel düşünme becerileridir.

Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi bu becerilerden tümünü etkin şekilde kullanmayı gerektirir?

Soru 8


Sınıf içi etkinliklerde sürekli öğrencilerin olaylara bakış açılarını, duygularını sorgulayan bir öğretmen, bu sınıfta hangi zeka boyutunu baskın olarak uygulamaktadır?

Soru 9


Bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir bireyin ağırlıklı olarak kullandığı düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


6. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğretmen öğrencilerinden canlılarda üreme, büyüme ve gelişmeye yönelik proje yöntemini kullanarak çalışma yapmalarını ve sunmalarını istemiştir.

Öğretmenin kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi anlatma yöntemini kullanan bir öğretmenin diğerlerine oranla daha az gösterdiği davranışlardan biridir?

Soru 13


I. Denenceleri test etme

ll. Problemi tanımlama

lll. Problemin farkına varma

IV. Denenceler oluşturma

V. Verileri toplama

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır?

Soru 15


Hukuk fakültesinde derse giren bir öğretim görevlisi derslerinde sonuçlanmış adli olaylara yer verdiğini söylemektedir.

Bu öğretim görevlisi derslerinde hangi öğretim yöntemini uygulamaktadır?

Soru 16


Aşağıdaki kazanımlardan hangisi girişimcilik becerisinin geliştiğinin göstergesidir?

Paylaş

Etiketler: