KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi

KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi

KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi - çöz

KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi

KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri TestiSoru 1


"Akıl, akıldan üstündür." atasözüyle hangi öğretim tekniğinin örtüştüğü söylenebilir?

Soru 2


Öğrencilerde kavramların, bilgi birimlerinin ilk harfleriyle ilişkiler kurarak üst düzey öğrenmeyi sağlayan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Eğitim fakültesinde verilen öğretim derslerinde öğrencilere hangi dersin hangi eğitim durumlarıyla desteklenerek sunulmasının daha yararlı olacağı hususunda pratik bilgiler verilmesi hangi öğretim yöntem-tekniği kapsamında gerçekleştirilmiş bir öğretimdir?

Soru 4


Bireylerde çok fazla beceri gerektirmeyen; yalnızca etkili iletişim kurma, hızlı düşünme ve ifade etme becerisini geliştirmeyi amaçlayan en uygun yöntem veya tekniğin hangisi olduğu söylenebilir?

Soru 5


Öğretim sürecine dahil edilen her konunun, öğrencilerin aşama aşama ulaşacakları, karmaşa durumu haline getirilerek yine öğrenciler tarafından işlem basamaklarının yapılandırılıp sonuca ulaşılmasını sağlayan öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Öğrenmenin niteliği bireyin öznel algı biçimiyle şekillenir. Her bireyin zihinsel olarak farkındalığı ne kadar yüksekse o kadar fazla öğrenme alanı oluşturulur. Öğretim etkinlikleri bireylerin benlik algısını, dış dünya ile zihin arasındaki kanalları harekete geçirecek nitelikte düzenlenmelidir.

Yukarıdaki görüş hangi öğretim yaşantısından hareketle savunulmaktadır?

Soru 7


Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin aynı anda gerçekleştirilebileceği, ayrıca sosyal yeterlik, empati kurma, iletişim becerisi gibi özelliklerin de bireylere kazandırılabilmesini sağlayan öğretim etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Akademik nitelikli olan bir grubun öğretim ortamında yer alan diğer gruba kaynak ve danışmanlık görevini üstlendiği tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıda verilen öğretim yöntem- tekniklerinden hangisi diğerlerine göre daha üst düzey becerileri geliştirmeye yöneliktir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi sınıf dışı öğretim etkinliklerinden değildir?

Soru 11


Bir dersin giriş aşamasında, öğrencileri güdülemede, fazla ayrıntıdan dolayı öğrenciler açısından karmaşık sayılabilecek konuların açıklanmasında, genel tekrar ve özet yaparak ön değerlendirme imkanı sunan en etkili öğretim yöntem - tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir dersin içeriğinde yer alan konuların, ayırt edici özelliklerinin ve ilgili konuyla alakalı anahtar kavramların belirtildiği, görsel olarak düzenlenen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


"Demokratik bir toplum; demokrasiyi benimsemiş ve hayata geçirmiş bireyler tarafından oluşturulur." görüşüyle hangi öğretim tekniğinin içeriğinin örtüştüğü söylenebilir?

Paylaş

KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Umut Tetikk
Doğru: 13
100 Puan
1205elif
Doğru: 13
100 Puan
cerenteach.
Doğru: 13
100 Puan
Mobak
Doğru: 12
92.3 Puan
blackbook
Doğru: 12
92.3 Puan
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri