2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır.

Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır.

Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Forum

B) Brifing

C) Kollegyum

D) Seminer

E) Sempozyum


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır. Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır. Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen "KPSS'de Başarı Nasıl Sağlanır?" konusunda birkaç uzman kişiyi sınıfa davet etmiş, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini açıklamış ve sınıftaki öğrenciler de görüş ve önerileriyle tartışmaya katılmışlardır. Öğretmenin sınıfta uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?