2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru

Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Ders planı hazırlanması ve dersin yeniden işlenmesi

B) Dersin videoya kaydedilmesi ve adaya dönüt - düzeltme verilmesi

C) Dersin videoya kaydedilmesi ve dersin değerlendirilmesi

D) Dersin işlenmesi ve videodan ders kayıtlarının incelenmesi

E) Ders planının hazırlanması ve dersin videodan izlenmesi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Öğretmen yetiştirmek amacıyla kullanılan mikro öğretim tekniğinde yapılması gereken ilk ve son etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?