2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Testi IV

Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.

Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru

Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür.

Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı öğrencilerin öğretmenin dikkatini çekmek istemesi

B) Olumsuz davranışların sınıfta daha çok kabul görmesi

C) Olumlu davranışa önem vermenin bu davranışın devamlılığını sağlaması

D) Üzerinde durulan davranışlara ilginin olması

E) İstenmeyen davranışların sınıfta kabul görmesi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretmenin sınıfta olumlu davranan öğrencilerin davranışlarına önem vermeyerek, sürekli olumsuz davranan öğrencilerle ilgilenmesi ve uyarması sonucunda sınıfta olumsuz davranışların arttığı görülmüştür. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?