2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir.

Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir.

Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik

B) Aktif

C) Yansıtıcı

D) Somut

E) Kavramsal


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir. Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir. Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? Oğuzhan, pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrar. Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlar ve öğrenir. Karar vermeden önce çevreyi dikkatlice izler. Farklı bakış açılarıyla bilgi toplamaya çalışır, fikirlerin oluşmasında kendi duygu ve düşüncelerine güvenir. Gözlem en etkili öğrenme biçimidir. Kolb'a göre Oğuzhan'ın öğrenme biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?