Okuduğunu Anlama Test

Okuduğunu Anlama Test çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test çöz.Okuduğunu Anlama Test çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test çöz. Okuduğunu Anlama Test online çöz

Okuduğunu Anlama Test Çöz

Okuduğunu Anlama Test çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test çöz. Okuduğunu Anlama Test çöz

Online Okuduğunu Anlama Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım vardır?

Soru 3


“Sokak kapısını açık bırakarak gitmiş.” Cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada değildir?

Soru 5


Salonun ortasındaki fotoğraf, merhametli duruşuyla ona bakıyordu.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir anlam kazanır?

Soru 6


Masada olanların hepsini yedi.

Bu cümlede geçen “hepsini yedi” söz grubu yerine aşağıdaki ikilemelerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ileri” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 8


“Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğaya özgü bir nitelik insana aktarılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamda kullanılmamıştır?

Soru 11


Meltem: Müdüre, böyle bir proje karşısında öneride bulunmayı ben de düşünmüştüm.

Derya: Öyle mi? Demek ki bu senin de .....

Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 12


“Hayatınız boyunca başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmanızı gönülden temenni ederim.”

Bu cümledeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

Soru 13


Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

Soru 14


Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi aralarındaki anlam ilişkileri bakımından farklıdır?

Soru 15


“Dün” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 16


“Zehra Hanım, iyi biridir ama……” cümlesi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa Zehra Hanım’ın güvenilir biri olmadığı anlatılmış olur?

Soru 17


“Deyimler genellikle mecazlı bir söyleyişe sahiptir.”

Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu kurala uymaz?

Soru 18


“O, dünyada bana bunu yapmaz.” Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

Soru 19


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?

Paylaş

Etiketler: