Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz.Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz. Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi online çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi Çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz. Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi çöz

Online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi Soruları çöz

Soru 1


Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen 25 soruluk bir test uygulamış ve sondan 5 sorunun seçeneklerindeki hatayı sınavdan sonra fark etmiştir. Bu nedenle bu sorular sınıftaki tüm öğrenciler tarafından yanlış cevaplandırılmıştır. Öğretmen bu hatasını telafi edebileceği düşüncesiyle tüm öğrencilere son 5 sorudan puan vermiştir.

Bu öğretmenin ölçme sonuçlarına karıştırdığı hata türü hangisidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçüt değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme kuralı olabilir?

Soru 4


Aşağıdaki durumların hangisinde yapılan işlemin ölçme sonuçlarına hata karıştırdığına ilişkin kanıt daha zayıftır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmamıştır?

Soru 6


I. Ankara'nın nüfus büyüklüğü

II. Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu

III. Öğrencilerin matematik yetenekleri

IV. Sınıftaki öğrenci sayısı

Yukarıda verilenlerden hangileri dolaylı ölçme ile ölçülebilir?

Soru 7


Değerlendirme sonucunda ulaşılan kararın doğruluğu aşağıdakilerin hangisinden en az etkilenir?

Soru 8


Oğuzhan sınıfın en uzun boylu öğrencisidir.

Yukarıdaki ölçme sonucu hangi türden bir ölçekte ifade edilmiştir?

Soru 9


Ölçme araçlarında "eşit birimlilik" kavramını açıklamak için aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin işlevleri arasında değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden değildir?

Soru 12


Bir yazılı sınavında 3 soru öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmadığından her öğrenci soruyu nasıl anladıysa ona göre cevaplamıştır. Öğrencilerin sorudan ne anladığına ve cevaplarına bakıldığında belirli bir tutarlık ya da doğruluk payı olmasına karşın puanlama anahtarına göre birçok öğrenciye puan verilmemiştir.

Bu durumdan testin hangi özelliği öncelikle etkilenmiştir?

Soru 13


Kerem Matematik dersindeki sınavdan 60 aldı" ifadesindeki "60" aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Soru 14


Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de gümüş madeninin çıkarıldığı illeri sormuştur.

Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan ölçme yoktur?

Soru 16


Öğrenme psikolojisi öğretmeni dersteki davranışları kazanabilmek için gelişim psikolojisi dersindeki öğrenmelerin önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle derse başlamadan önce öğrencilerin bir yıl önce gördükleri gelişim psikolojisi dersiyle ilgili davranışlardan hangilerini unutmadıklarını belirlemeye çalışmıştır.

Öğretmenin testten elde ettiği sonuçları değerlendirirken aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisini kullanması daha uygun olacaktır?

Paylaş

Etiketler: