Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II - çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II soruları cevapları
Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi ölçme araçlarında kullanışlı birim kullanımının yararlarından birisi değildir?

Soru 2


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde yapılan ölçme sonuçları sayısal olarak oranlanabiliyorsa özellik bazında da oranlama yapılabilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 3


Aşağıdaki özelliklerden hangisi türetilmiş ölçmeye örnektir?

Soru 4


Aşağıda verilen ölçmelerden hangisi dolaylı ile ölçmeye örnek olamaz?

Soru 5


Eğitimde amaca göre yapılan değerlendirmeler sürecin başı, süreç ve sürecin sonu olmak üzere üç temel değerlendirme vardır.

Aşağıda verilen süreç ve değerlendirme eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Soru 6


Ölçme sonuçlarına göre alınan kararın doğruluğu aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Soru 7


Aşağıda bazı özellikler ve bu özellikleri ölçerken kullanılan ölçme türleri verilmiştir.

Verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Soru 8


I. Birimler eşit

II. Yapay bir sıfır noktası vardır.

III. Bölme ve çarpma işlemi yapılamaz.

Yukarıda verilen bilgiler hangi ölçek türüne aittir?

Soru 9


YKS sınavında öğrencilerin programlara yerleştirilmesi yüzdelik dilimlere göre yapılmaktadır.

Yapılan yerleştirme işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Futbol maçında kaleye atılan gol sayısına göre puanlama yapılır.

Yapılan puanlama işlemi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir.

Soru 11


İş mülakat sınavına giren Melisa'nın sınav formuna "özgüven becerisinin yüksek" olduğu yazılmıştır.

Tırnak içinde ifade ve kullanılan ölçeğin özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 12


50 sorudan oluşan bir çoktan seçmeli testin yönerge kısmına "ilk 10 soru 2 puan son 30 soru 1 puan" yazılmıştır.

Buna göre, yönergeye yazılan ifade aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Soru 13


I. Sınıfın ortalaması

II. Sınava giren öğrencilerin başarısı

III. Öğretim programının hedefleri

IV. Ülke genelindeki başarı normları

Yukarıda verilen ölçütlerden hangileri bağıl ölçüttür?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi kesikli (süreksiz) değişken değildir?

Soru 15


Matematik kursunda ünitelerdeki hedeflerin gerçekleşme düzeyini belirlemek için testler uygulanmıştır.

Yukarıda amaçlanan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


I. Sınıf üçüncüsünden en çok on puan eksik alanlar dersten geçer.

II. İlk beş konuya hakim olanlar dersin devamı olan dersi alabilirler.

III. Dersin içeriğinin % 60 'ınnden fazlasını tamamlayan en başarılı üç kişi kursa alınacaktır.

IV. Sınıfın ortalamasının üstünde not alanlar geçer.

Yukarıdakilerden hangileri bağıl ölçüte uygundur?

Paylaş

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Søren Kierkegaard
Doğru: 16
100 Puan
Kampir
Doğru: 16
100 Puan
Buket Bkt
Doğru: 15
93.7 Puan
yad0107
Doğru: 15
93.7 Puan
Olcayy
Doğru: 15
93.7 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri