Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1

Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1

Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1 - çöz

Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1 soruları cevapları
Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1

Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1Soru 1


Öğretmenin, öğrencilere bildiği sorulara göre puan vermesinde kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bir ölçme işleminden elde edilen 0 (sıfır) değeri için kesinlik, güvenirlik söz konusu ise kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisinde, ölçülen niteliğin miktarına göre bir puanlama söz konusudur?

Soru 4


Değerlendirmede, hakkında karar verilen değere ………, kararı belirleyen değere de ……….. denir.

Boşluklara uygun gelecek kavramlar, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Ölçme değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmedir?

Soru 7


Bir ölçme aracından elde edilen puanların gerçeği temsil etme düzeyi aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilgilidir?

Soru 8


Bir ölçme aracına çok sayıda soru koymanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 9


Bir testin güvenirliği, diğer etkenler eşit olmak şartıyla, maddeleri hangi güçlükte seçildiği takdirde en yüksek olur?

Soru 10


Bir sınav sonucunun ranjı 10 gibi bir değer bulunmuşsa bu sınıf için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(Not: Sınav 100 Üzerinden değerlendirilmektedir.)

Paylaş

Ölçme ve Değerlendirme Ölçek Türleri Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.