Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test

Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test

Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test - çöz

Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test soruları cevapları
Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test

Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri TestSoru 1


Aşağıda verilen Türk hükümdarlarından hangisi devlet kurucusu değildir?

Soru 2


I. Uygur

II. Kutluk

III. Hun

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kurucusunun ismini almıştır?

Soru 3


Göktürk Devleti'nde,

I. Din

II. Ekonomi

III. Mimari

IV. Ordu

V. Sanat

alanlarından hangisinin doğrudan göçebe yaşam tarzından etkilendiği söylenemez?

Soru 4


Uygurlarda tarımsal faaliyetler yapılarak yerleşik yaşama geçilmesine rağmen toplumsal sınıflaşma görülmez.

Bu durumun,

I. veraset sistemi,

II. yaşam şekli,

III. etnik yapı

özelliklerinden hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?

Soru 5


Düzenlediği Doğu ve Batı Roma seferleri ile Avrupalılar tarafından "Tanrının Kırbacı" olarak adlandırılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Orta Asya'da kurulan,

I. Göktürk,

II. Hun,

III. Uygur

devletlerinden hangileri Çinlilere karşı mücadelelerde bulunmuşlardır?

Soru 7


Göktürklerin On İki Hayvanlı Türk takvimini kullanmaları,

I. Astronomi,

II. Anatomi,

III. Coğrafya

alanlarından hangileriyle ilgilendiklerinin göstergesidir?

Soru 8


Asya Hunlarında,

I. kurganlara kişilerin değerli eşyaları ile gömülmesi,

II. uçmağ ve tamu kavramlarının olması,

III. mezar başlarına balballar konulması

durumlarından hangileri ahiret inancının varolduğunun göstergesidir?

Soru 9


Göktürk Devleti'nde siyasi birliğin zayıf olduğuna,

I. boylar federasyonu halinde yaşamaları,

II. doğu-batı şeklinde örgütlenmeleri,

III. orduda onlu sistem kullanmaları

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Kavimler Göçü'nden sonra Avrupa'da Balamir önderliğinde kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Mete Han döneminde,

I. İpek,

II. Baharat,

III. Kral

ticaret yollarından hangilerine hakim olma düşüncesiyle Çinlilerle savaşlar yapılmıştır?

Soru 12


I. İstanbul’u kuşatmışlardır.

II. Bizansla diplomatik ilişkiler kurmuşlardır.

III. On İki Hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Göktürk devletine aittir?

Soru 13


Uygurların yerleşik yaşam tarzını benimsemesi,

I. ordu,

II. yönetim,

III. ekonomi

alanlarından hangilerinde bir değişikliğin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 14


Göktürklerin çadır sanatı, demircilik, hayvancılık ve dokumacılık alanlarında ileri gitmelerinin,

I. bozkır kültürü,

II. kut anlayışı,

III. ikili teşkilat

unsurlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

Soru 15


Avrupa Hun hükümdarı Attila'nın Bizans hükümdarı II. Theodosios ile imzaladığı ve Konstantin Barışı olarak da bilinen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


I. Hem Asya hem de Avrupa'da yaşamışlardır.

II. Orhun Abidelerini yazmışlardır

III. Kalıcı mimari eser bırakan ilk Türk topluluğudur.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 17


Kuzey Hunlarının Asya'dan Avrupa'ya hareket ederek Kavimler Göçü'nü yapmasında,

I. atı kullanmaları,

II. göçebe yaşamaları,

III. ticaretle uğraşmaları

durumlarından hangilerinin kolaylaştırıcı bir unsur olduğu söylenebilir?

Soru 18


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde orduda Onlu Sistemi kurarak kendinden sonraki Türk topluluklarını da etkileyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bahadir.elm
Doğru: 18
100 Puan
bariseko20
Doğru: 10
55.5 Puan
nusret
Doğru: 8
44.4 Puan
sedammm
Doğru: 7
38.8 Puan
gozde08
Doğru: 7
38.8 Puan