Örtük Program ve Örnekleri

Örtük Program ve Örnekleri

Örtük Program ve Örnekleri

Örtük Program ve Örnekleri Örtük Program Nedir?

Programların gizli saklı yönünü ifade eden örtük program okul içi ve dışı tam etkinlikleri kapsar. Yazılı çizili olmayan ders dışı etkinlikleri kapsayan bu program türü, eğitim programında yer almayan fakat öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık verecek onların gelişimlerine katkı sağlayacak, beklentilerini karşılayacak etkinliklerin planlanmasına olanak sağlayacak programdır.


Jackson örtük programı, resmi olmayan veya açıkça ifade edilmemiş fakat öğrencilerin ulaşmalarının beklendiği mesajlar olarak tanımlamıştır. Öğrenme ortamlarında öğrencilere resmi programın kazandırmayı amaçladığı hedeflerin dışında onların toplumsal hayata uyumunu sağlama, onları sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlama görevi üstlenen norm ve değerleri kapsayan süreç olarak ifade etmiştir.


Jackson örtük programı, özellikle okulun norm ve değerlerine vurgu yaparak öğrenci başarısında bu iki kavramın üzerinde durmuştur. Jackson'a göre öğrenciler, bu norm ve değerlere uydukları sürece başarılı olacaklardır. Okulların norm ve değerlerini benimsemeyen öğrencilerin ise okul yaşantısına motive olamayarak başarısız olacaklarını savunmuştur.


Örtük Program Özellikleri Nelerdir?

  • Eğitim - öğretim faaliyetlerinin kalitesini belirler.

  • Programda belirtilen kazanım ve faaliyetlerin dışında ortaya çıkan bilgi ve uygulamaları içerir.

  • Gerçek yaşamın ve uygulamaların kendisidir.

  • Resmi programa göre daha geniş kapsamlıdır.

  • Okulun iklimini ve düzenlemelerini okul - çevre ilişkisini sınıf ilişkisini kapsar.


Özet olarak örtük program;

- örgütsel (zaman, olanaklar ve materyaller).

- ilişkisel (öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici, öğretmen-veli, öğrenci-öğrenci).

- kurumsal (politikalar, alışılmış işlemler, öğrenci ve toplum için ders dışı işler) etkinlikleri kapsar.


Örtük Program, Eğitim programı ile örtük program kavramları zaman zaman karıştırımaktadır. Özellikle de okul içi ve dışı etkinlikleri içermesi ifadesinin her iki program türünün tanımında da yer alması bu karışıklığa neden olmaktadır. Eğitim programında okul içi ve dışı tüm etkinlikler önceden bellidir. Örtük programda uygulama farklılıkları söz konusudur. Her hangi bir programın olumlu farklı etkileri ve sonuçları programın uygulanma sırasındaki
uygulamaların farklılığı ile ilgilidir. Bu farklılıklar ise yazılı - çizili bir program olmayan örtük program kavramı ile açıklanabilir.


Örtük Program Ekstra Program Farkı

Örtük program ekstra program farkı şu şekilde kolaylıkla ayırt edilebilir.

Okul içi ve dışında planlanmış öğrenme yaşantıları eğitim programı: eğitim programının hedeflerini okulda gerçekleştirmek için düzenlenmesi öğretim programı: öğretim programındaki bir disiplinin hedefleri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirmeden oluşan program ise ders programı olarak adlandırılır. Eğitim programı öğrenme için her türlü etkinliği içerirken öğretim programı okulda öğretilecekleri içerir. Ders programı
ise öğretim programını oluşturan derslerin her birinin ayrıntılı halidir. Eğitim öğretim ve ders programında yazılı olarak yer almayan özellikler ise örtük program kapsamındadır.

Örneğin: yazılı, çizili, planlı, gerçekleşmesi gereken sosyal etkinlikler, eğitsel kol çalışmaları, okul gezileri, okul içi ve dışı planlı etkinliklerdir ve eğitim programının kapsamındadır.


Bunların örtük programın kapsamında olabilmesi için resmi programda yer almayan ve yazılı olmayan özellikler içermesi gerekir.


5.0 (2 değerlendirme)

Yorum Yaz