KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IISoru 1


- Tahta geçen en küçük Osmanlı padişahıdır .

- Kanuni'den sonra en uzun süre tahtta kalan padişahtır.

- Ava merakından dolayı "Avcı" lakabıyla anılmıştır.

- Köprülü Mehmet Paşa onun döneminde şartlı olarak sadrazamlığa getirilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nin duraklamaya girmesinin dış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 3


Aşağıda verilenlerden hangisi Duraklama Dönemi'nde çıkan Celali İsyanları'nın nedenlerinden biridir?

Soru 4


Bir antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda ilk toprak kaybını aşağıdakilerden hangisinde yaşamıştır?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıl sonlarına kadar aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması beklenemez?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde Il. Osman ve III. Selim devlet düzeninde ıslahat yapmak istedikleri için çıkar çevreleri tarafından öldürülmüşlerdir.

Buna göre;

I. yenilik karşıtlarının güçlü olduğu,

Il. ıslahatların kesintiye uğradığı,

III. isyancıların sürekli başarılı olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde;

I. doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılması,

Il. Batı tarzı köklü ıslahatlar yapılması,

III. sadece askeri alanda ıslahatlar yapılması

faaliyetlerinden hangileri Duraklama Dönemi'nin genel özellikleri arasında gösterilebilir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi 1683 Il. Viyana Kuşatmasının sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nin XVll. yüzyıl boyunca en fazla savaştığı ve siyasal mücadele içerisine girdiği devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi XVll. yüzyıl taşra isyanlarının nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 11


Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi'nde dış politikada aşağıdaki devletlerden hangileri ile mücadele etmememiştir?

Soru 12


Osmanlı'yla ilk ciddi siyasal ilişkilere XVll. yüzyılda giren Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde gerçekleştirmek istediği ilk emeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Osmanlı Devleti birden fazla devletle ilk defa bir antlaşma imzalamıştır?

Soru 14


I. Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılması

Il. Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması

III. ilk kez Avrupa'da büyük çapta toprak kaybedilmesi

Yukarıdaki olayların Ferhat Paşa, Karlofça ve Bucaş Antlaşmalarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 15


Bir yeniçeri isyanı ile öldürülen ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Ordunun başında son kez sefere çıkan ve Edirne Olayı ile tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdaki sadrazamlardan hangisi Duraklama Dönemi'nde görev yapmamıştır?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatması'nın sonuçlarından değildir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sinem deniz
Doğru: 18
100 Puan
mesut oğur
Doğru: 18
100 Puan
muhammet al
Doğru: 18
100 Puan
vatay
Doğru: 18
100 Puan
sabahattin
Doğru: 18
100 Puan