Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz.



Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz. Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 online çöz

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 Çöz

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz. Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 çöz

Online Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test 3 Soruları çöz

Soru 1


I. İstanbul Antlaşması (1700)

ll. Küçük Kaynarca Antıaşması

lll. Yaş Antıaşması

Yukarıda verilen antlaşmalardan hangileri Kırım'ın kaybedilmesiyle ilgilidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Gerileme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı antlaşmalardan değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Gerileme Dönemi Osmanlı padişahlarından biri değildir?

Soru 4


1739'da Belgrad Antıaşması' nın imzalanmasından sonra Rusya - Avusturya ve Osmanlı - İsveç ittifakları yenilenmiş, böylece diplomatik alanda dengeler yeniden kurulmuştur.

Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti, Pasarofça Antıaşması'yla başlayan süreçte Balkanlar'da ve özellikle Eflak ve Bağdan'da bir dizi önlem almak zorunda kalmıştır. Bu amaçla bölgeye Fenerli Rumların ileri gelenleri Voyvoda olarak atanmış ayrıca Balkanlar'da yaşayanların vergi yükü azaltılmıştır.

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda mücadele ettiği devletlerden biri değildir?

Soru 7


Değişim ve diplomasi yılları olarak da anılan XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin izlediği temel politika "Yüzyılın başında kaybettiği yerleri geri alma, bunu başaramayacağını anlayınca da topraklarını koruma" şeklinde olmuştur.

Aynı yüzyılda iki farklı siyaset izlenmesi;

I. Avrupa'da Osmanlı'ya karşı ittifakların kurulması,

ll. Osmanlı Devleti'nin askeri yönden kendini yenileyememesi,

lll. ülkede iç ve dış sorunların giderek artması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 9


I. Edirne Olayı

ll. Çeşme Baskını

lll. Kabakçı Mustafa isyanı

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nde 18.yy. ile ilgilidir?

Soru 10


Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Rusya ile sürekli savaşmak zorunda kalmıştır.

Bu gelişmelerin ortaya çıkmasında Rusya'nın;

I. Balkanlar'da etkinliğini artırma,

ll. Kırım'ı ele geçirip Karadeniz'e inme,

lll. Sıcak denizlere çıkıp sömürgecilik yapma

politikalarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İran'ı paylaşmak için Rusya ile imzaladığı dostluk antlaşmasıdır?

Soru 12


Prut Savaşı sırasında Rus Çarı Petro Moskova'ya gönderdiği bir mektupta, "Ordumuzun dört katı Türk kuvvetleriyle çevrilmiş bulunuyoruz . Bir mucize olmazsa ya hepimiz öleceğiz ya da esir edileceğiz." diye yazmıştır.

Bu bilgilere göre Prut Savaşı'yla ilgili;

I. Rus Çarı'nın umutsuzluğa kapıldığı,

ll. Rus ordusunun yok olma durumuna geldiği,

lll. bu savaştan sonra Rusya'nın yıkılma sürecine girdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan aşağıdaki iç isyanlardan hangisi XVIII. yüzyıla aittir?

Soru 14


Karlofça Antlaşması ile Mora'yı Venedik'e kaptıran Osmanlı Devleti 1715'te Mora'yı geri alabilmek amacıyla Venedik' e savaş açtı. Venedik zulmünden bıkan Mora halkı, Osmanlıları bir kurtarıcı olarak karşıladı. Bütün Mora toprakları geri alındı.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 15


1739 Belgrad Antlaşması'na göre:

- Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya 'ya bırakılacaktır.

- Rusya, Karadeniz'de tersane savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır.

Buna göre antlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 16


- Kırım'ın bağımsız olması

- Rusya'ya kapitülasyon verilmesi

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri arasında yer almaz?

Soru 18


Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle İstanbul'da daimi elçi bulundurma hakkını elde etmiştir?

Paylaş

Etiketler: