Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5 soruları cevapları

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5


Soru 1


Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatı;

I. tarımsal üretimin arttırılması,

II. esnaf ilişkilerinin düzenlenmesi,

III. mesleki eğitimin verilmesi

görevlerinden hangilerini üstlenmiştir?

Soru 2


Aşağıda verilen Osmanlı divan üyeleri ve günümüzdeki karşılıkları eşleştirmesinden yanlış olan hangisidir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde esnaftan alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


I. Hat

Il. Çini

III. Vitray

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı camii mimarisinde süsleme sanatı olarak kullanılmıştır?

Soru 5


XVI. yüzyılda Osmanlıların en yüksek eğitim kurumlarından biri olan Fatih Müderrisliği'ne yükselenlerin sosyal tabanına baktığımızda % 47'sinin reaya kökenli olduğu geriye kalanların % 39'unun ulema ailelerinden % 14'ünün de diğer askeri zümrelerden geldiği görülmektedir.

Buna göre;

I. kast sistemine benzer bir sistemin görülmediği,

Il. reayaların eğitime önem verdiği,

III. askerliğin genelde aile mesleği haline geldiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6


I. Türkçe bilmek

Il. Müslüman olmak

III. Devşirme olmak

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde sadrazam olabilmenin koşullarındandır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin amaçları arasında yer almaz?

Soru 8


Orhan Bey Dönemi'nde gerçekleştirilen;

I. divan örgütünün kurulması,

Il. düzenli ordunun oluşturulması,

III. Karesi Beyliği'nin alınarak, Rumeli'ye geçişe zemin hazırlanması

faaliyetlerden hangileri beylikten devlete geçildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nin ordu teşkilatında görülen;

I. yardımcı kuwetıer,

Il. kapıkulu askerleri,

III. eyalet askerleri

birliklerinden hangileri padişahın özel askerleri olup devletten maaş alırdı?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde şehzade sancakları arasında yer almaz?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde Müslüman tüccarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde, mahkeme kayıtlarının tutulduğu defterlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde, islam dininin kurallarını bilen ve yapılan işlerin İslam esaslarına uygun olup olmadığına karar veren yönetici aşağıdaki sınıflardan hangisinde yer alır?

Soru 14


I. Siyasi varlığını koruma mücadelesi

Il. Cihad düşüncesiyle hareket etme

III. Sosyal devlet anlayışını benimseme

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin hem beylik, hem de imparatorluk döneminde sahip olduğu özellikler arasında yer alır?

Soru 15


Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ünlü Şeyhülislamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


I. Çini

II. Ebru

III. Fotoğraf

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar yukarıdaki sanat dallarından hangisinde eser verilmemiştir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda eğitim - öğretimle ilgili bir kavram değildir?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nazz
Doğru: 17
100 Puan
kpss ve ben
Doğru: 17
100 Puan
to.live.ber
Doğru: 17
100 Puan
hasan atmac
Doğru: 17
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 17
100 Puan