Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testionline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi çöz. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi online çöz

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testionline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi çöz. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi online çöz

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testionline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi çöz.Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi Çöz

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testionline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi çöz. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi online çöz

Online Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Orhan Bey Dönemine ait değildir?

Soru 2


I. İskan Politikası

II. Tımar Sistemi

III. İstimalet Politikası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyet kurmasını kolaylaştırmıştır?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde,

I. Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesi,

II. Enderun Mektebinin kurulması,

lll. Edirne'nin devlet merkezi olarak kullanılması

durumlarından hangileri Kuruluş Döneminde yaşanmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda etkinliğinin artmasında doğrudan etkili olmamıştır?

Soru 5


Yavuz Sultan Selim Döneminde halifelik makamı Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 6


I. Selim Dönemindeki,

I. Dulkadiroğlu Beyliği'nin yıkılması,

ll. Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılması

lll. Halifeliğin Osmanlı hükümdarları tarafından kullanılmaya başlanması

gelişmelerinden hangilerinin Türk - İslam birliğinin sağlanmasında kolaylaştırıcı bir role sahip olduğu savunulabilir?

Soru 7


Kuruluş Döneminde Osmanlı sınırlarının genişlemesine,

I. I. Murat Döneminde Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması,

ll. Hazinedeki haraç ve cizye vergilerinin oranlarının artması,

lll. Orhan Bey Döneminde medrese ve kadılık gibi yapıların oluşturulması

durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 8


Fatih Sultan Mehmet Döneminde kapıkulu askerlerine cülus bahşişi dağıtımı yasallaşmıştır.

Bu durumun,

I. mali yükün artması,

ll. merkez hazinesinin güçlenmesi,

lll. padişah değişikliğinin bazı çevrelerde maddi kazanç olarak görülmesi

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı savunulabilir?

Soru 9


Kuruluş Dönemi padişahlarından I. Murat Döneminde aşağıdaki alanlardan hangisinde bir çalışma yapıldığı savunulamaz?

Soru 10


Edirne'nin I. Murat Döneminde fethedilmesinin ardından başkent yapılmasının,

I. batı yönündeki fetihlere hız katmak,

ll. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak,

lll. İpek Yolu'nu denetimi altına almak

durumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde yaşanan,

I. Anadolu'nun sosyal ve ekonomik düzeninin bozulması,

ll. İstanbul'un fethinin gecikmesi,

lll. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisi sonucunda yaşandığı savunulabilir?

Soru 12


Cem Sultan ll. Bayezit ile girdiği iktidar mücadelesinde yenilince önce Karamanoğulları'na, daha sonra Rodos Şövalyelerine sığınmış ve oradan papaya teslim edilmiştir.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde,

I. İskan politikasının uygulanması,

ll. hoşgörülü bir yönetimin oluşturulması,

lll. ll. Kosova Savaşı'nın kazanılması

gelişmelerinden hangileri Balkanlarda kalıcı olmayı sağlamıştır?

Soru 14


I. İstanbul'un fethedilmesi ile İpek Yolu'nun kontrol altına alınması

ll. Baharat Yolu'nun denetim altına alınması

lll. Halifelik makamının Osmanlıya geçmesi

Osmanlı Devleti'nde Yükselme Döneminde yaşanan yukarıdaki olaylardan hangileri doğrudan ekonomik gelirlerin artmasına neden olmuştur?

Soru 15


Orhan Bey Döneminde Karesioğulları Beyliği'nin alınması,

I. Anadolu siyasi birliğinin sağlanması,

ll. Deniz gücüne sahip olunması,

lll. İslam liderliğinin Osmanlının eline geçmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 16


I. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi

ll. Venediklilere ticari imtiyazların verilmesi

lll. Portekizlilere karşı Hint Deniz Seferleri'nin yapılması

Osmanlı Devleti kendisine karşı oluşturulabilecek bir Haçlı birliğini önlemek amacı ile yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirmiştir?

Paylaş

Etiketler: