Soru

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı söylenemez?

A) Mısır Sorunu - Boğazlar Sorunu

B) Ulusçu Fikirler - Yunan İsyanı

C) Sınırların Daralması - Anadolu 'da etnik farklılığın artması

D) Balkan Bunalımının Yaşanması - 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı'nın başlaması

E) Mülteci Sorununun Çıkması - Osmanlı'nın Uluslararası saygınlığının artması


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3

Online Soru: Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı söylenemez?

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı söylenemez? Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı söylenemez?