Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz.Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 online çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 Çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 çöz

Online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bir eğitim kurumu olarak görev yapmamıştır?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde geçimini ticaret ve zanaatla sağlamak ve dükkan açmak amacıyla alınan izin belgesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Osmanlı devlet anlayışının oluşmasında,

I. Eski Türk gelenekleri,

II. İslam hukuku,

III. Hakim olunan bölgelerdeki yönetim anlayışı

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi tezhip sanatı ile uğraşanlara verilen addır?

Soru 5


I. Azaplar

II. Cebeciler

III. Humbaracılar

Osmanlı askeri teşkilatı içerisinde yer alan yukarıdaki gruplardan hangileri ulufe almaz?

Soru 6


I. Çırağan Sarayı

II. Bozdoğan Kemer

III. Levent Kışlası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Dönemi eserlerinden biri değildir?

Soru 7


Osmanlı Devleti, topraklarının "dirlik" denilen kısmını hizmet karşılığı memurlara bırakmıştır.

Dirlik olarak ayrılan kısmın içerisinde,

I. vakıf,

II. zeamet,

III. metruk,

IV. malikane

topraklarından hangileri yer almaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi loncaların görevleri arasında değildir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10


I. Şeyh Hamdullah

II. Hafız Osman

III. Şeker Ahmet Paşa

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin önemli hattatları arasında yer alır?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde mali işlerden defterdar sorumluydu. Kuruluş Dönemi'nde bir defterdar bulunurken Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Anadolu ve Rumeli deftardarı olmak üzere sayıları ikiye çıkarılmıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Oevleti'nde zanaat okulu düzeyinde eğitim veren, Mithat Paşa tarafından açılan, terzilik ve ayakkabıcılık gibi mesleklerin öğretildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: