Osmanlı Kuruluş Dönemi Test çöz

Osmanlı Kuruluş Dönemi TestSoru 1


• Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması

• Yeniçeri Ocağı'nın kurulması

• Mali teşkilatın ilk defa oluşturulması

Kuruluş devrinde yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 2


I. Halka adaletli ve hoşgörülü davranmaları

II. Tımar ve iskan siyasetini başarılı bir şekilde uygulamaları 

III. Balkanlarda güçlü bir siyasi birliğin olmaması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda fazla toprak kaybetmemesinin nedenleri arasında olduğu söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş devrinde,

I. Çimpe Kalesi'nin alınması,

II. Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması,

III. Bizans lmparatorluğu'nda taht kavgalarının yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçişini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde izlenen politikalar şunlardır:

Batı yönünde ilerleme

Anadolu Türk birliğini sağlama

Devlet teşkilatlanmasını tamamlama

Aşağıdakilerden hangisinin bu politikaların gerçekleşmesini olumsuz etkilediği söylenebilir?

Soru 5


I. Orhan Bey'e Bizans'a yardım karşılığında Çimpe Kalesi verilmiştir.

II. Kardeşi Çelebi Mehmet'e isyan eden Mustafa Çelebi yenilerek Bizans'a sığınmıştır.

III. Karasioğulları Osmanlı'ya katılmıştır.

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde iç olayların uluslar arası siyasi gelişmelere neden olduğu söylenebilir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini kolaylaştıran etkenler şunlardır:

I. Başarılı bir iskan siyasetinin uygulanması

II. Anadolu, Balkanlar ve Bizans'ta karışıklıkların olması

III. Avrupa'nın önemli devletleri arasında Yüzyıl savaşının olması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin otorite boşluğundan faydalanarak güçlendiğinin kanıtı sayılabilir?

Soru 7


I. Bizans valilerinin adaletsiz yönetimi

II. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

III. Osmanlı Devleti'nin halka hoşgörülü davranması

Osmanlı Devleti'nin genişlemesini kolaylaştıran yukarıdaki nedenlerden hangilerinin dış kaynaklı olduğu söylenebilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nin,

I. adaletli ve hoşgörülü bir yönetim gösterme,

II. başarılı bir iskan siyaseti uygulama,

III. Ahi örgütlerinin desteğini sağlama

politikalarından hangilerinin Balkanlar'da fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 9


Bizans, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde haçlıları, Anadolu beyliklerini ve şehzadeleri devlete karşı kışkırtarak kendi varlığını sürdürmeye çalışmıştır.

Buna göre Bizans imparatorluğu ile ilgili,

I. iç karışıklıktan yararlanmaya çalışmıştır.

II. Tek başına varlığını devam ettiremeyecek güçtedir.

III. Osmanlı Devleti'ne karşı başarılı sonuçlar elde etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


Kuruluş döneminde görülen,

I. divan teşkilatının kurulması,

II. ilk medresenin açılması,

III. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin yönetim alanında gerçekleştirildiği söylenebilir?

Soru 11


Orhan Bey gümüş parasını Bursa'da bastırmış, İznik'te bir medrese kurmuş, pazar ve bedesten (kapalıçarşı) yaptırarak Bursa'yı bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Buna göre,

I. ekonomik,

II. eğitim,

III. siyaset

alanlarından hangilerinde bir düzenleme yapıldığı söylenemez?

Soru 12


I. Devşirme sisteminin uygulanması

II. Divana mali konularla ilgilenecek üyenin atanması

III. Ülke topraklarının eyaletlere ayrılması

Yukarıdaki gelişmeler askeri, ekonomik ve idari alanlarla ilişkisi bakımından aşağıdaki· !erden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Kuruluş Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Osmanlı Kuruluş Dönemi Test çöz

Osmanlı Kuruluş Dönemi Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. Osmanlı Kuruluş Dönemi Test soru ve cevapları çözün. Osmanlı Kuruluş Dönemi Test sorularını çöz Osmanlı Kuruluş Dönemi Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. Osmanlı Kuruluş Dönemi Test çöz. Osmanlı Kuruluş Dönemi Test soru ve cevapları çözün. Osmanlı Kuruluş Dönemi Test sorularını çöz Osmanlı Kuruluş Dönemi Test test sorularını çöz.

Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları

2021 Osmanlı Kuruluş Dönemi Test