Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular

Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz.Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz. Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular online çöz

Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular Çöz

Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz. Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular çöz

Online Özel Eğitim ve Mesleki Gelişim Kuramları Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir okul psikolojik danışmanı, mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında, öğrencilerinin aile ortamlarında yetişme tarzlarını ve anne babası tarafından karşılanan veya karşılanmayan psikolojik gereksinimlerini araştırarak mesleğe yönelme davranışlarını anlamaya çalışmaktadır.

Bu okul psikolojik danışmanı, aşağıdaki mesleki gelişim kuramlarından hangisine göre hareket etmektedir?

Soru 2


Mesleki gelişim kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Okul Psikolojik Danışmanı Sinan Bey, yaptığı mesleki rehberlik çalışmalarında mesleklerin gerektirdiği niteliklerle, bireylerin sahip olduğu nitelikleri keşfedip daha sonra bunları eşleştirme yolunu tercih etmektedir.

Buna göre, Sinan Bey çalışmalarında, aşağıdaki mesleki rehberlik kuramlarından hangisinin anlayışını temel almaktadır?

Soru 4


Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmene öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir.

Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

Soru 5


Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma programının yürütülmesinde öğretmenin rollerinden biri değildir?

Soru 7


Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kaynaştırma programına dâhil edilmesi için gerekli olan raporuveren birim ve değerlendirme süreci aşağıdaki lerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 8


Özel gereksinimli öğrencilerin ebeveynleriyle görüşme yapılırken aşağıdaki unsurlardan öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?

Paylaş

Etiketler: