Para Politikası Amaç ve Araçları Test

Para Politikası Amaç ve Araçları Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online Para Politikası Amaç ve Araçları Test çöz. Para Politikası Amaç ve Araçları Test online çöz

Para Politikası Amaç ve Araçları Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online Para Politikası Amaç ve Araçları Test çöz. Para Politikası Amaç ve Araçları Test online çöz

Para Politikası Amaç ve Araçları Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online Para Politikası Amaç ve Araçları Test çöz.Para Politikası Amaç ve Araçları Test Çöz

Para Politikası Amaç ve Araçları Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online Para Politikası Amaç ve Araçları Test çöz. Para Politikası Amaç ve Araçları Test online çöz

Online Para Politikası Amaç ve Araçları Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçları arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi dolaylı para politikası araçlarından biri olamaz?

Soru 3


Günümüzde en etkin para politikası aracı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle satış yapmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 5


Merkez bankasının döviz piyasasına yaptığı bir müdahalenin para piyasasında yarattığı etkileri yok etmek için açık piyasa işlemlerine başvurmasına ne ad verilir?

Soru 6


Açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Zorunlu rezerv oranlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

Soru 9


I. Kontrol edilebilirlik

II. Belirlenebilirlik 

III. Ölçüleblllrlik

Yukarıdakilerden hangileri para politikasında ara hedef seçiminde uygulanacak krlterlerdendlr?

Soru 10


Aşağıdakilerin hangisinde birbiriyle uyumlu para politikası amaçları birlikte verilmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

Soru 12


Merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Merkez bankasının reeskont oranını düşürmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 14


I. Merkez bankası bilançosunu etkiler.

II. Yasayla uygulanır.

III. Zorunlu rezerv oranı örnektir.

Dolaylı para politikası araçlarıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Paylaş

Etiketler: